Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 și
din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
-->

Bălan

CENTRU DE COLECTARE SEPARATĂ A DEŞEURILOR BĂLAN

Topografie actuală

Amplasamentul centrului de colectare separată este situat în incinta GOSLOC BĂLAN, pe strada Florilor nr.14 şi are următoarele coordonate geografice: N 46°30’, E 25°44’’.

Suprafaţa terenului destinat pentru realizarea centrului de colectare separată este de 834 mp.
Amplasamentul se învecinează cu:
• la nord – pîrîu;
• la sud – clădiri existente;
• la est – strada si clădiri existente;
• la vest – pîrîu.

Acces pe amplasament

Accesul pe amplasament nu este rezolvat. Pentru proiectarea si realizarea accesului se va solicita avizul prealabil al administraţiei publice locale.