Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított projekt.
-->

Csíkszereda

Munkálatok

ORSZÁGOS SZINTEN IS ÚJDONSÁGNAK SZÁMÍT A CSÍKSZEREDAI NEM EU-KONFORM HÁZTARTÁSI HULLADÉKLERAKÓ BEZÁRÁSA, REKULTIVÁCIÓJA ÉS UTÓGONDOZÁSA

Aki követte az elmúlt években a Hargita megyei sajtót, az emlékezhet arra, hogy a csíktaplocai kútvizek elszennyeződését a városvégén elhelyezett nem eu-konform hulladéklerakó rovására írták.

Politikusaink több ízben „ökológiai bombaként” emlegették ezt a lerakót.

Hargita Megye Tanácsa által 2013 októberében megnyert többnyire Uniós finanszírozású projekttel lehetőség nyílt ezen bomba hatástalanítására.

A Hargita megyei Környezetvédelmi Ügynökség előrelátó és igényes előírásait alapul véve a nem eu-konform háztartási hulladéklerakó bezárásakor egy olyan technológiát alkalmaznak, amely országos szinten is újdonságnak számít.

Tekintettel a középcsíki medence aljzatában létező nagymennyiségű ivóvíz készlet minőségének megőrzésére olyan bezárási módszert írtak elő, amely kötelezővé tette a hulladéktározó aljzatának tökéletes hidroszigetelését.

A csíkszeredai hulladéklerakó több mint 100.000 m2 felületet foglal el, ahol több mint 500 ezer m3 hulladék halmozódott fel az elmúlt évtizedekben. A rekultiváció során a hulladékot 37.100 m2 felületre rakják össze, és miután ideszállították a székelykeresztúri, balánbányai, szentegyházai és tusnádfürdői régi hulladéklerakók tartalmát, a lezárt hulladékrakás több mint 600 ezer m3 szemetet fog magába foglalni.

Foto Csik 1.1

A munkálatok a régi hulladék áthelyezésével és a szennyezett kőzetréteg (kb.60-80 cm vastag) felszedésével kezdődtek.

Foto Csik 2.1

A felület felszabadítása után öt különböző hosszúságú drénmezőt alakítanak ki. A munkálatokat az 5. számú drénmező kialakításával kezdték. Az aljzatszigetelés 50 cm vastag agyagréteg leterítésével és tömörítésével kezdődött, erre egy 2.5 mm vastag műanyag fóliát terítettek, melyet sávonként elektrofúzíós hegesztéssel illesztettek össze.

Foto Csik 4.2

Foto Csik 5.1

A műanyag fóliára egy geotextíliát terítettek, mely fölé egy 30 cm vastag tört kőréteget tesznek.

Foto CSik 6.2

Minden drénmező a közepe fele lejt és a mélypontok vonalára fektetik le a dréncsövet a kavicsréteg alá, melynek rendeltetése, hogy a lerakatban képződő csurgalékot összegyűjtse és kivezesse a hulladékhalom alól.

Foto Csik 7.2

Miután az aljzat szigetelése megtörtént, a kavicsrétegre visszahelyezik a hulladékot.

Foto Csik 8.4

A visszarakott hulladékot folyamatosan tömörítik.

A drénmezőkre visszahelyezett hulladék vastagsága a felszíni szigetelés előtt 10-11 m lehet. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi gödörből a hulladék 1 max. 2 m emelkedhet ki.

Miután a hulladékot ilyen vastagságban összetömörítve visszarakták a leszigetelt és csurgalék kivezető rendszerrel ellátott drénmezőkre (összesen 5, amelyeknek összfelülete kb. 37.100 m2) következik a felszín leszigetelése, annak érdekében, hogy megakadályozzák a csapadékvíz leszivárgását az összerakott hulladékba. Ezáltal 2-3 éven belül megszűnik a csurgalék képződés és így megszűnik az altalajvizek szennyezése.

A felső szigetelő réteg alsó fele, úgy lesz kiképezve, hogy a hulladékrakóban keletkezett biogázt összegyűjtse és az elvezető rendszeren át az égetőbe vezesse.

A felső szigetelő réteg egy 50 cm vastag agyag tartóréteggel kezdődik, amire a biogáz összegyűjtő kavicsréteget terítik el 30 cm vastagságban.

A kavicsrétegre bentonit szőnyeget terítenek, amelyre még egy geotextília kerül. Erre 85 cm vastag agyagos földréteget helyeznek foto 15, amelyre a tömörítése után 15 cm vastag termőtalaj kerül, amit begyepesítenek.

Miután a hulladékhegyet felülről leszigetelték esővíz-elvezető nyílt sáncrendszert építenek, amely az egész felületről összegyűjti az esővizet, majd egy szénhidrogén szeparátoron keresztül egy homoktalanító medencébe vezeti ahonnan elszivárogtatják.

A drénmezők aljáról összegyűjtött csurgalékot gyűjtőaknákon át egy gyűjtőmedencébe vezetik. Innen szippantó tartálykocsival a remetei csurgalék előtisztító állomásra szállítják.

Az ily módon bezárt hulladéklerakó alatt és szomszédságában levő altalajvizek minőségét három kb. 15 m mély megfigyelő kút vizének periodikus elemzésével fogják ellenőrizni.

Az ütemtervnek megfelelően halad a csíkszeredai lerakó feltöltése

 

2015-11-06_13-08-442015-11-06_13-14-382015-11-06_13-17-06