Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított projekt.
-->

Gyergyóremete

Munkálatok

A Hargita megye integrált hulladékgazdálkodási rendszere című projektben a gyergyóremetei telepen elkezdték az 1-es lerakócella alcelláinak hidroszigetelését, ezek rézsűit műanyag fóliával borítják le, amelynek célja a hulladékból keletkezett csurgalék talajszennyezésének a meggátolása. Végéhez közelednek az irodaház építésének munkálatai, és áll a garázsok meg a szerelőműhely vasszerkezete. Mindemellett folyamatban van az egész létesítményt körülölelő tűzivízvezeték lefektetése. Befejeződött a hulladékgazdálkodási központ felületéről összegyűlő esővíz homoktalanítására szolgáló medence betonozása. A kivitelezési ütemterv szerint az építő kb. 15%-os késésben van, amit – ha az időjárás engedi – be tud hozni a munkálat befejezésének határidejéig (2015. október 30.).

Lerako szigeteles Irodahaz

A végleges hulladéklerakó helyének kiválasztása nagyon jól sikerült. Mint ismeretes, az elsőrendű szempont ennek a kiválasztásánál az volt, hogy minél agyagosabb területre történjen a telepítés. A jó döntés szemléltetése érdekében tekintse meg a következő fotókat.

remete1.2 remete1.1

Mint látható, az agyagréteg teljes mértékben visszatartja a napokban hullott esőt. A víz felgyülemlése azonban nem jelent problémát, mert az alcellák drénrendszere ki van építve, mindössze a kivezető csapot kell megnyitni. A kialakult helyzetet akár egy víztartási próbának is lehet tekinteni.

A kivitelezési munkálatok, mindezek ellenére, egy kicsit lassabban, de haladnak.