Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program és
a Kohéziós Alapból társfinanszírozott, a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósított projekt.
-->

Gyergyószentmiklós

GYERGYÓSZENTMIKLÓSI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

Jelenlegi helyszín

A gyergyószentmiklósi szelektív hulladékgyűjtő a város ipari övezetében található, a 13B jelzésű országút mentén, a gyergyóalfalvi bejárat bal oldalán. Az erre a célra elkülönített terület nagysága 15.800 m².

A létesítmény megközelítése

A létesítmény közvetlen kijárattal rendelkezik a 13B jelzésű országútra.

Munkálatok

A megyei hulladékgazdálkodási projekt beruházásaiból Gyergyószentmiklós megyei jogú város 4 124 000 lej (áfával) értékben részesedik. A munkálatok két fronton valósulnak meg. Az első a régi ne EU-konform háztartási hulladéklerakó bezárása és felületének ökologizálása, a második a lakossági önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar megépítése. Mind a két helyszínen folyamatban vannak a munkálatok.

A régi hulladéklerakó bezárása

Gyergyószentmiklós Alfalu felőli kijáratánál évtizedek óta zavaró látványt nyújtott az országúttól nem messze letelepített régi hulladéklerakó rendezetlen, sokszor füstölgő látképe. Ez a lerakó ugyanolyan szennyező forrást jelentett a Gyergyói-medence altalajvizeire, mint mindenütt máshol. Ennek a veszélyforrásnak a megszüntetése érdekében került be a megyei hulladékgazdálkodási projektbe e lerakó bezárásának a finanszírozása. A csíkszeredai régi hulladéklerakóhoz hasonlóan ez a lerakó is egy régi kubikgödörbe (volt kavicskitermelés maradványa) volt telepítve, amiért a lezárási felület nagyságát ki kellett terjeszteni a kubikgödör körvonalán kívülre.

A 2,64 ha-on elterülő lerakó kb. 125.000 m³ hulladékot tartalmaz.

Ezt a hulladékmennyiséget újrahalmozzák és tömörítik 1,85 ha-ra, majd az egész felületet leszigetelik egy uniós szabványoknak megfelelő rétegrenddel.

Ezek a munkálatok folyamatban vannak. A hulladék áthalmozása és tömörítése megtörtént, jelenleg a szigetelő rétegsor tartórétegének a leterítésével dolgoznak. (Foto 4) Ez azt jelenti, hogy a kialakított hulladékhalomra egy legalább 50 cm vastag agyagréteget terítenek, amire majd a biogázt összegyűjtő 30 cm vastag zúzott kavicsréteg kerül. A kavicsrétegre egy bentonit szőnyeg (geotextília) kerül, ami, miután nedvességet kap, egy összefüggő vízelzáró réteget képez. A bentonit szőnyegre egy másik, szűrőképességekkel rendelkező geotextília kerül, amelyet szintén 50 cm vastag agyagréteggel takarnak le. Erre az agyagrétegre legalább 15 cm vastag termőtalaj kerül, majd az egész felületet begyepesítik. Ezzel a szigeteléssel megakadályozzák a csapadékvíz leszivárgását a hulladéktestbe, aminek az lesz az eredménye, hogy az altalajvizeket szennyező csurgalékképződés pár éven belül megszűnik. Az altalajvizek minőségét a bezárt hulladéklerakó köré fúrt 3 megfigyelőkút vizének periodikus elemzésével ellenőrzik.

Elkeszult a csonkalaguna alaku hulladekhegy

A tároló szigetelését agyagos tartóréteggel, valamint tört kőréteggel biztosították, jelenleg a szigetelő geotextíliák leterítése zajlik. Ezt követi egy második, 85 cm-s vastag agyagréteg elterítése, majd erre kerül a termőföld, amelyet begyepesítenek.

A munkálatok végén a hulladékhalmot csapadékelvezető nyílt sáncrendszerrel veszik körül, majd az egész telephelyet bekerítik.

Szigeteles2Szigeteles3Szigeteles0Szigeteles+agyagreteg

 

 

 

 

 

 

 

Az önkéntes szelektív hulladéklerakó udvar

Befejeződtek a munkálatok!

Ennek a létesítménynek az a szerepe, hogy lehetőséget biztosítson a város lakóinak, hogy a háztartásaikban összegyűlt nagy mennyiségű szelektív hulladékot (építkezési törmelék, fanyesedék, használt autógumik stb.) díjmentesen lerakhatják a megfelelő konténerekbe, csökkentve ezzel a háztartásukban összegyűlt, periodikus rendszerességgel, díjszabás ellenében elszállítandó hulladék mennyiségét.

 

2015-11-03_14-20-04