Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.
-->

Gheorgheni

CENTRU DE COLECTARE SEPARATĂ A DEŞEURILOR GHEORGHENI

Topografie actuală

Amplasamentul se află pe terenul situat în intravilanul Municipiului Gheorgheni, în zona industrială cu ieşire spre DN 13B, la poziţia kilometrică KM 47+728 pe partea stângă, la intrarea dinspre Joseni, la limita intravilanului.

Suprafaţa terenului este de 15.800 mp.

Acces pe amplasament

Accesul pe amplasament se va realiza direct din DN 13B.