Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított projekt.
-->

Háztartási hulladékok

Háztartásainkban főként a megvásárolt termékek csomagolóanyaga (papír, fém, műanyag, üveg stb.) eredményez hulladékot. Ezen anyagok nagy része újrahasznosítható, külön gyűjtésük lehetővé teszi azok újrafeldolgozását, másodlagos nyersanyaggá válását. Ezek alapján bátran kijelenthetjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtés környezetvédelmi és gazdasági érdeket is szolgál. A modern hulladékgazdaság célja: a szelektív hulladékgyűjtést bevezetni, vonzóvá és népszerűvé tenni a lakosság körében. A lebomló anyagokat komposztáljuk, a műanyag, fém-, üveg- és papírhulladékot újrahasznosítjuk, a nem újrahasznosítható anyagokat pedig modern hulladéklerakóba szállítjuk.

Papírhulladék (a háztartások által generált karton- és papírhulladékokat a kék gyűjtőedénybe helyezzük)

  • Kartondobozok
  • Újságpapírok
  • tiszta csomagolópapírok
  • irodai papír hulladékok

Figyelem! A papírhulladékok újrahasznosítása érdekében fontos, hogy ne kerüljenek a kék színű szelektív hulladékgyűjtő konténerbe különböző ételmaradékokat és szennyeződéseket (például: zsíros, olajas papírok, szalvéták, kartonok stb.) tartalmazó hulladékok.

Figyelem! A tárolóedénybe helyezés előtt távolítsuk el a füzetek, kiadványok fedőlapját vagy a fóliázott lapokat és a fémspirálokat! 

Műanyag- és fémhulladékok (a háztartások által generált műanyag- és fémhulladékokat a sárga gyűjtőedénybe helyezzük):PET palackok (üdítős, ásványvizes)

  • kiöblített joghurtos dobozok
  • tiszta műanyag fóliák

Figyelem! A műanyag hulladékok hatékonyabb és energiatakarékosabb újrahasznosítása érdekében fontos, hogy a háztartásokban külön gyűjtött csomagolóanyagok tisztán kerüljenek a sárga konténerbe. A joghurtospoharakat, tejespalackokat, a zsíros vagy olajas csomagolóanyagokat például gyűjtőedénybe helyezésük előtt mossuk ki, tisztítsuk meg.

Üveghulladékok (a háztartások által generált üveghulladékokat a zöld gyűjtőedénybe helyezzük):

  • különböző italos üvegek
  • befőttes üvegek

Figyelem! Kizárólag kupak (fém, műanyag) nélküli üvegeket helyezzünk a gyűjtőedénybe!

Veszélyes hulladékok a háztartásokban

Akkumulátorok

A gépjárművek üzemeléséhez szükséges akkumulátorokkal kapcsolatos különleges bánásmódot a bennük található erős sav-, valamint ólomtartalmuk indokolja (veszélyességüket ezek okozzák). A sav – ha kijut a környezetbe – károsan befolyásolja a talaj és a vizek pH-ját, lehetővé teszi nehézfémek oldatba jutását, míg az ember bőrére kerülve súlyos sérülést okoz.

Az ólom toxikus nehézfém, az emberi szervezetbe jutva károsítja az érrendszert, az immunrendszert, a reproduktív szerveket, felhalmozódva idült mérgezést okoz. Az akkumulátorok elsősorban akkor jelentenek veszélyt, ha otthon gépjárműszerelést, akkumulátorcserét végzünk.

Szárazelemek

A szárazelem kifejezés nem is indokolt minden esetben, mert a köznyelv szerint e csoportba sorolt termékek egy része – működési elvét tekintve – tulajdonképpen (kis méretű) akkumulátor.

Vannak cinket, szenet, mangánt tartalmazók, de kadmium-, higany- és nikkeltartalmúak is. Egyre inkább terjednek a ritkafémeket – például lítiumot – tartalmazó szárazelemek.

Környezetvédelmi szempontból jobbak az újratölthető elemek. Méretük a karórák gombelemétől a videokamerák vagy telefonok nagyobb akkumulátoráig sokféle lehet.

Ekkor – a külső burkolat megsérülése következtében – a szárazelem alkotóelemei, főleg a nehézfémek a környezet nedvességével érintkezve kioldódhatnak, és az oldatok a talajt és a talajvizet szennyezhetik.

Elvileg léteznek olyan eljárások, amelyek segítségével hasznosítani lehet ennek a hulladéknak a fémtartalmát, de hogy ez megtörténhessék, jelentős mennyiségben kell begyűjteni az elemeket.

Étolaj és zsír

A háztartásokban talán legnagyobb mennyiségben keletkező (különleges kezelést igénylő) hulladék. A túlhevült, sütéshez-főzéshez már nem használható – növényi eredetű – olaj, zsiradék a fáradt olajhoz hasonlóan elsősorban azért veszélyes, mert az élő szervezeteket elzárja az oxigéntől, illetve a túlhevítés következtében rákkeltő anyagok keletkezhetnek benne.

A közétkeztetést ellátó szervezeteknél, a nagy szállodákban és éttermekben szelektíven gyűjtik ezt a hulladékot és feldolgozásával elkerülhető a környezet szennyezése. Hasznosítása főképp tüzelőanyagként történik, bár akár üzemanyaggá is alakítható. Biológiailag is jól bontható.

Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, oldószerek

A felületkezelési munkák hulladékai elsősorban a ház vagy lakás körüli javítási, karbantartási munkák során keletkeznek (festék, mázolóanyag, lakk, ragasztó, kitt hígítók, oldószerek maradékai, ragasztóanyag-, kitt- és gyantamaradékok, faanyagvédő szerek maradékai). A megmaradt vegyszereket általában nem dobjuk ki azonnal, hanem további felhasználásra félretesszük. Ez a hulladékfajta egyaránt tartalmaz szerves anyagokat, illetve fémvegyületeket (ez eredményezi a festékek színét). Mindkettő káros a környezetre és az emberi egészségre. Veszélyeztető hatásukat tűzveszélyességük is fokozza.

E hulladéktípus várható megjelenési formái: aceton, etil-acetát, butil-acetát, terpentinolaj, mosóbenzin, petroléter, egyéb benzinmaradékok, petróleum, lakkmaradékok, lejárt szavatosságú festékek és lakkok, festékmaradékok, mázolóanyag maradékok, nyomdafesték maradékok.

Növényvédő szerek

A növényvédelemből keletkező hulladékok (a növényvédő szerek, de a rovarírtó szerek is) és szennyezett csomagolóeszközeik veszélyessége mérgezőanyag-tartalmukból ered.

Vízben gyorsan és jól oldódnak, így különösen veszélyesek a felszín alatti és felszíni vizekre, illetve azok élővilágára nézve. Ártalmatlanításuk leginkább égetéssel történhet, de az égetés során különleges előírásokat kell betartani, ezért ezt otthon nem szabad végezni, kizárólag speciálisan e célra épült veszélyeshulladék-égetőben lehet égetni.

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

A kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezésekkel főképpen a számítástechnikai eszközök rohamos fejlődése miatt kell számolni, tekintettel arra, hogy gyorsan fejlődő iparágról van szó, és ezért ezek a berendezések néhány év alatt elavulnak. A háztartási munkát segítő berendezések száma is egyre gyarapodik és ezek javíthatatlansága esetén a hulladékkal is számolni kell.

Az irodatechnikai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái a ma már mind gyakoribb otthoni nyomtatók, esetleg írógépek használata során keletkeznek. Azok, amelyek újratöltése nem lehetséges a hulladéklerakókon végzik.

Ez a hulladéktípus azért igényel különleges kezelést, mivel mind fémtartalmuk, mind a festék-, illetve vegyszertartalmuk kockázatot jelent a környezetre.

Gyógyszerek hulladékai

Összetételük sokféle lehet, így a környezetre gyakorolt hatásukban is eltérőek. A gyógyszerek lényegében vegyianyag-koncentrátumok, így fokozott veszélyt jelentenek.

Ártalmatlanításuk égetéssel történhet.

Megoldás lehet ennek a hulladékcsoportnak a gyógyszertárakban történő leadási lehetőségét kialakítani, hiszen a gyógyszerészek képzettsége biztosíték a szakszerű kezelésre, és a visszagyűjtést követően az ártalmatlanító létesítményig történő szállítás a gyógyszerszállítással azonos módon valósítható meg. Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályoknak eleget téve történjék a kezelésük.

Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések

Hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, halonnal töltött tűzoltókészülékekben a hűtőanyagként használt halogénezett szénhidrogének jelentik az alapvető gondot, bár az újonnan gyártott hűtőszekrényekben már nem a környezetre nagyobb veszélyt jelentő anyagokat használnak fel, de a ma kiselejtezésre kerülők között még találhatók olyan készülékek, amelyek freont tartalmaznak. Ez az anyag az un. ózonlyuk – vagyis a magas légköri kedvezőtlen folyamatok – egyik okozója, és mint ilyen, veszélyt jelent a környezetre (pl. a nem kívánatos éghajlat-változások előidézője).

Fertőzésveszélyes egészségügyi hulladékok (injekciós tűk, fecskendők, infúziók, transzfúziós szerelékek, vágó, szúró éles eszközök, ampullák, tárgylemezek) 

Az otthoni betegápolás során – főleg hosszan tartó vagy krónikus betegek ellátásakor – injekciós tűk, fecskendők (tűvel), infúziók, transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák keletkeznek. Ezek fertőzésveszélyt jelentenek és betegségeket terjeszthetnek, ezért elkülönített gyűjtésük és szabályoknak megfelelő kezelésük feltétlenül megoldandó. Speciális felszereltségű szervezetek vannak, amelyek e csoport hulladékainak gyűjtésére készültek fel. Az ilyen hulladékok általában olyan gyűjtőedényben kerülnek összegyűjtésre, amelyek nem nyithatók ki, csak a bedobónyíláson keresztül lehet a hulladékot bejuttatni a dobozba.

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

Higanyos hőmérők és nyomásmérők, higanygőzlámpák, amalgámfénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok alkotják ezt a hulladékcsoportot.

A higany környezeti veszélyessége abból ered, hogy környezeti hőmérsékleten párolog, és a higanygőz belélegzése káros az egészségre.

Egyéb hulladékok

A felsoroltakon kívül előfordulhatnak még azonosíthatatlan vegyi anyagok, fotóvegyszerek, azbeszt tartalmú hulladékok. Az elhullott állati tetemek szintén veszélyes hulladéknak minősülnek, begyűjtésük, ártalmatlanításuknak azonban az állategészségügyi jogszabályoknak megfelelően kell történnie.

A fáradt olaj, használt olaj a talajba, felszín alatti vagy felszíni vízbe kerülve az élő szervezeteket elzárja az oxigéntől, ezen felül nehézfémeket is tartalmazhat.

Több üzemanyag-forgalmazó vállalja egyes benzinkútjainál a visszagyűjtést, de – mivel a begyűjtés engedélyhez kötött – nem minden töltőállomáson alakítanak ki ilyen gyűjtőhelyet.