Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.
-->

Hotărâri ale consiliului local și județean

2017

 

2015

 

2014

  • Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 235/2014 privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 7884 mp., aparținând domeniului public al comunei Corund, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Stație de transfer al deșeurilor și Centru de colectare selectivă al deșeurilor” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

2013

 

2012

 

2011