Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított projekt.
-->

Hogyan?

A begyűjtési módszerek a következők:
1. közterületen kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetek (gyűjtőpontok),
2. önkéntes hulladékgyűjtő udvarok,
3. veszélyes hulladékok akciószerű gyűjtése.

1. A közterületeken kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetek:
– Kék gyűjtőedény (papír és karton hulladékok),
– Sárga gyűjtőedény (műanyag és fém hulladékok),
– Zöld gyűjtőedény (italas és befőttes üvegek)
??????????

2. Az önkéntes hulladékudvarokban a következő hulladékok gyűjthetők:
• a kertekből származó lebomló anyagok,
• különböző műanyag hulladékok,
• zöld és barna hulladék,
• háztartási berendezések, elektronikai hulladékok,
• papírok, kartonok,
• textil hulladék,
• fémhulladék,
• üveghulladék,
• bontási és építési törmelék,
• gumiabroncsok,
• veszélyes hulladékok.

3. Az akciószerű gyűjtés a hulladékgyűjtés kiegészítő módszere, amelynek során szakképzett személyzet gyűjti be a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékot (például: gyógyszer, szárazelem, akkumulátor, használt étolaj stb

Figyelem! A veszélyes hulladékot külön kell gyűjteni, figyeljünk arra, hogy ezt semmiképp se dobjuk ki a háztartási hulladékkal!