Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.
-->

Cum?

Metodele de colectare sunt:
1.insule (puncte) de colectare selectivă amenajate în spații publice;
2.centre de colectare selectivă a deșeurilor cu aport voluntar;
3.colectarea deșeurilor periculoase prin campanii periodice.

1. Insule (puncte) de colectare selectivă amenajate în spații publice
Locul de amplasare a insulelor de colectare selectivă este determinată în principal de structura zonei. De regulă, recipientele se amplasează în apropiere de spații publice, zone rezidențiale, unități comerciale sau supermarket-uri.
Atenție! În recipientele punctelor de colectare se depun numai deșeuri reciclabile.

2. Centre de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar
În centrele de colectare selectivă a deșeurilor se pot colecta:
-deșeuri biodegradabile din grădini;
-plastic de diferite tipuri (PET);
-deșeuri verzi și lemn;
-deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE);
-hârtie, cartoane;
-textile;
-deșeuri metalice;
-sticle;
-deșeuri rezultate după demolări;
-anvelope, cauciuc;
-deșeuri periculoase.
Atenție! Funcționarea și utilizarea centrelor de colectare selectivă a deșeurilor vor fi prezentate prin materiale informative.

3. Colectarea deșeurilor periculoase prin campanii periodice
Colectarea deșeurilor periculoase prin campanii periodice este o metodă complementară a colectării selective, prin care colectarea deșeurilor periculoase produse din gospodării (de exemplu: medicamente, baterii, acumulatoare, ulei de gătit etc.) se realizează periodic și cu personal calificat. Locuitorii vor fi informați despre data, locul și tipul materialelor colectate prin materiale informative.
Atenție! Deșeurile periculoase trebuie colectate separat!
Atenție! Deșeurile periculoase trebuie depozitate doar pe termen scurt, administrarea acestora fiind realizată de firme autorizate!