Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 și
din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
-->

Toplița

CENTRU DE COLECTARE SEPARATĂ A DEŞEURILOR TOPLIŢA

Topografie actuală

Amplasamentul Centrului de colectare separată Topliţa se află în intravilan, strada Târgului FN. Amplasamentul se află la o distanţă de cca. 1600 m de DN 12, în Zona Moglăneşti la intrarea dinspre Miercurea Ciuc, pe partea dreaptă. Suprafaţa terenului este de 16.316 mp.

Acces pe amplasament

Drumul de acces necesită lucrări de reabilitare care se vor realiza prin grija Autorităţii Contractante.