Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 și
din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
-->

Plastic

Plasticul este un material folosit în multe domenii și apare sub diverse forme (folii, flacoane, vase, țevi, jucării etc.). După hârtie acest material este pe locul doi din punct de vedere al frecvenței deșeurilor. Reciclarea plasticului face posibilă producerea unor materii prime secundare, prin procesul de reciclare economisindu-se energie.

Atenție! Deșeurile din plastic se colectează în recipientul galben din insulele de colectare selectivă.

muanyag_hasznositas ROMAN