Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított projekt.
-->

Képzés tanárok számára

Képzés tanároknak: a környezetbarát életmód a fő téma

A Hargita megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere projekt részeként tavaly már tartottak képzést tanítóknak és óvónőknek: a csíksomlyói Jakab Antal Felnőttképzési Központban a környezet- és hulladékgazdálkodási ismeretek átadási módszertanának a részletes kidolgozása és átadása volt a fő téma.

Idén újból szerveznek hasonló témakörben tábort tanároknak: március 3-6. között, illetve március 31-április 3. között összesen 120 pedagógus részvételére számítanak – ennyivel többen fogják tudni, hogyan kell a gyerekekkel, fiatalokkal megértetni a tudatos, környezetbarát viselkedés minden apró részletét.

A projekt ugyanis, mint ismeretes, nemcsak az aktuális, hulladékgazdálkodással kapcsolatos problémák felszámolására és megszüntetésére – a régi szeméttelepek bezárására, és egy merőben új és korszerű megyei hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére – koncentrál, hanem a jövőbe tekintve a lakosság nevelését, a szelektív és fenntartható hulladékgazdálkodás alapelveinek a minél szélesebb körben történő népszerűsítését és megismertetését is célul tűzte. És mindezt hol kellene kezdeni, ha nem a gyerekeknél, közvetetten pedig az őket nevelőknél, a tanároknál.

A két tanártábor során a pedagógusok elsajátíthatják nemcsak a téma alapismereteit, de azt is, hogyan kell azt minél hatékonyabban és minél játékosabban továbbadni.

Képzés környezetvédelmi ismeretek átadására

4A környezet- és hulladékgazdálkodási ismeretek átadási módszertanának a részletes kidolgozása és átadása a célja annak a háromnapos képzésnek, amelyet a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában tartanak péntektől-vasárnapig. A tanárok számára zajló tréninget a Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere elnevezésű projekt keretében szervezi meg a megyei önkormányzat, közösen a megyei tanfelügyelőséggel és a házigazda intézménnyel.

 A tréning struktúrája úgy volt kidolgozva, hogy négy párhuzamos csoportban tevékenykednek a résztvevők, a trénerek ezekben váltják egymást, mindenik csoport minden témával megismerkedhet. A foglalkozások során nem csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket szerezhetnek a tanárok, hanem olyan gyakorlati eszköztárat is a rendelkezésükre bocsátanak, amelyek segítségével a későbbiekben a diákok megismerhetik a környezetet, és megérthetik, hogy milyen hatással van arra a túlzott hulladéktermelés. A háromnapos foglalkozás során hat különböző, a környezet- és hulladékgazdálkodással kapcsolatos tematikát járnak körül a résztvevők. A trénerek például a gyógynövények világába kalauzolják őket, az éghajlati változásokról és az erdőkről tartanak foglalkozásokat, ugyanakkor a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadására, illetve a környezettudatos magatartás kialakításának módozataira is oktják a pedagógusokat.

 1A vasárnapig tartó képzéssorozaton Hargita Megye különböző tanintézményeiben tanító tanárok vesznek részt, a csoportokban zajló foglalkozásokat hat tréner vezeti. A képzést április első hétvégéjén megismételik.

 A 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított, Hargita megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere című projekt áfa nélküli értéke mintegy 164 millió lej. Ennek 70,5 százalékát uniós forrásokból, 14,2 százalékát kormányalapokból, 15,3 százalékát pedig a megyei tanács saját költségvetéséből finanszírozzák.

 

 

Újabb környezetvédelmi képzést tartottak

Megnyito_deschidereEgy hónap leforgása alatt második alkalommal hívta környezetvédelmi képzésre a megye tanárait Hargita Megye Önkormányzata, a megyei tanfelügyelőséggel és a házigazda intézménnyel közösen. A péntektől vasárnapig lezajlott képzés célja volt a hulladékgazdálkodási ismeretek átadási módszertanának a részletes kidolgozása és átadása, a foglalkozásokat a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában tartották.

Az esemény pénteki nyitányaként Burus Siklódi Botond, a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva, nem csak a tanúsítvány kézhezvétele, hanem az ismeretszerzés is fontos szempont ezen a képzésen. „Fontos már a legkisebbek oktatásától kezdeni a környezettudatos nevelést” – nyomatékosított az igazgató.

Ezt követően Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke kifejtette, örül, hogy a pedagógusok az első tavaszi napon is bekapcsolódnak órán kívüli tevékenységekbe.  Kiemelte, a projekt a megye minden lakójának szól, az által, hogy több pénz marad az emberek zsebében. Ennek megvalósulásához viszont szükség van a hulladékgazdálkodási szokások megváltoztatására, amit már a gyerekkori oktatásban el kell kezdeni.

„Büszkék lehetünk, hogy sikerült a táj főbb vérző sebeit megszüntetni a projekt révén – zárta gondolatmenetét a megyeelnök.

Kiscsoportos foglalkozas_activitati in grupe miciVégezetül Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke vette át a szót. Mint fogalmazott, nagyon fontos a megyének ez a projekt, hiszen általa sikerült megszüntetni az ökológiai bombákat. A megyei önkormányzat alelnöke nagyvonalakban bemutatta a jelenlevő tanároknak a projektet, és ismertette a hulladék útját. Hangsúlyozta: a projekt célja, hogy a remetei végleges hulladéklerakóba minél kevesebb szemetet tegyünk le. Ezért elengedhetetlen a lakosok tájékoztatása, hogy a gyerekek ne a szemetet lássák a szemétben, hanem a folyamatot, hogy mi történik az általunk megtermelt hulladékkal.

A Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere elnevezésű projekt keretében szervezett trénig során nem csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket szerezhettek a tanárok, hanem olyan gyakorlati eszköztárat is a rendelkezésükre bocsájtottak, amelyek segítségével a későbbiekben a diákok megismerhetik a környezetet, és megérthetik, hogy milyen hatással van arra a túlzott hulladéktermelés. A háromnapos képzés alatt négy különböző, a környezet- és hulladékgazdálkodással kapcsolatos tematikát jártak körül a résztvevők. A trénerek például a gyógynövények világába kalauzolták őket, az éghajlati változásokról és az erdőkről tartottak foglalkozásokat, ugyanakkor a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadására, illetve a környezettudatos magatartás kialakításának módozataira is oktatták a pedagógusokat. A csoportokban zajló foglalkozásokat hat tréner vezette.

A 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított, Hargita megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere című projekt áfa nélküli értéke mintegy 164 millió lej. Ennek 70,5 százalékát uniós forrásokból, 14,2 százalékát kormányalapokból, 15,3 százalékát pedig a megyei tanács saját költségvetéséből finanszírozzák.