Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított projekt.
-->

Nyári tábor diákok számára

tabor-5
Július 13-19-e között egyhetes táborozásra kerül sor Marosfőn száz, V-VIII. osztályos tanuló részvételével, akiket a tanfelügyelőséggel együttműködve az iskolaigazgatók választanak ki.

A tábor célja: megismertetni és közelebb vinni az 5-8. osztályos gyerekekhez a hulladékgazdálkodás tematikáját. Azért, hogy valóban hatékony és a mindennapokban, iskolában is tudják alkalmazni az itt tanultakat ezért a program a gyökerekhez nyúl vissza és úgy lett felépítve, hogy a hulladéktermelés megelőzésére fektet nagy hangsúlyt.

A tábor programja:

1. NAP – 2015. július 13., hétfő

Környezetvédelem, komposztoktatás.

Tréner: Bara István –erdészmérnök, permakultúra szakember

Érkezés. Délelőtt helyfoglalás, csapatok létrehozása, csapatépítő játékok, a tábor belső szabályzatának kialakítása. Javasolt, hogy az 5-6 és 7-8 osztályos gyerekek külön-külön csoportokat alkossanak, hiszen ebben a korban jelentős a szintkülönbség, ezért a gyakorlatokat is célirányosabban kell megválasztani.

Ezen a napon a környezetvédelem fogalmával és komposztállással ismerkedhetnek meg a gyerekek. A Föld bolygóra, mint organikus szerkezetre fektetik a hangsúlyt és egy időutazás keretében visszatekintenek a hulladék keletkezésének történetére. Ezt követően a Föld, mint talaj kerül a megfigyelés középpontjába és a gyakorlatok során a gyerekek megtanulják, hogy mit lehet tenni a föld tisztításának, talajszerkezetének a javítása érdekében.

2. NAP – 2015. július 14., kedd

Fűben, fában orvosság. A természet gyógyító ereje

Tréner: Pakot Magdolna – Pszichológus, gyógynövénygyűjtő és feldolgozó szakember

Ezen a napon tudatosítani kívánjuk a gyerekekben, hogy a közvetlen környezetükből származó alapanyagok milyen sokszínűen alkalmazhatóak a mindennapokban és hogy ez egy szervezet- és környezetbarát mód. A nap során érdeklődést keltő ízelítőt adnunk a gyógynövények világából, hogy kedvet kapjanak az otthoni körülmények közötti próbálkozásokhoz is. Ezáltal értékként közvetítjük a természetbarát, környezettudatos, gyűjtögető emberképet. Ha magunk gyűjtjük be, szárítjuk meg és dolgozzuk fel a gyógynövényeket, akkor nem használunk csomagolóanyagot, nem kell feldolgozási és szállítási költségekkel számolni, ami a természet kárára lenne.

3. NAP – 2015. július 15., szerda

Az erdő, mint létünk alapja és ahol minden újrahasznosul

Tréner: Kádár Tibor-sándor- erdőmérnők

Ezen a napon a gyerekek az erdei életközösséggel ismerkedhetnek meg. Három szempontból mutatjuk be az erdőt:

  1. Az erdők ökológiája témakörben szó lesz az erdők szerkezetéről, összetevőiről, őshonos erdőtársulásainkról és ezek átalakulása a klímaváltozás következtében, ennek várható következményeiről, kárpáti őserdőkről, Natura 2000 és egyéb védett területekről, védett fajokról, nagyragadozók és az ember nagyvad konfliktusáról, ültetvények szerepéről, özönnövényekről (invazív fajok) és elemezzük, hogy mi a jó és mi a rossz.
  2. Az erdő gazdasági szerepe és használata, erdőgazdálkodás témakörben azt mutatjuk be, hogy melyek az erdő termékei és melléktermékei, melyek a fenntarthatóság alapelvei az erdőgazdálkodásban, aztán beszélünk az erdőgazdálkodásról, mint régi székely életformáról, agro-erdőgazdálkodásról, valamint az erdőről, mint megújuló erőforrásról.
  3. Azért, hogy megértsük, hogy mi kapcsolatunk van az erdőhöz, beszélünk a társadalomnak nyújtott szolgáltatásokról is, mint például milyen összefüggés van az erdő és a klímaváltozás, klímaerdők, globális felmelegedés között, kitérünk a vízháztartásban betöltött szerepére, az erdő és a mezőgazdaság kapcsolatára (erdő nélkül nincs mezőgazdaság), rekreációs programokra.

A gyakorlatok során pedig kiscsoporton belül ezen szempontok szerint járjuk be az erdőt és a gyerekek a tapasztalataikat dolgozzák föl különböző kreatív tevékenységek keretében, mint például rovarhotel, mécses készítése, stb.

4. NAP – 2015. július 16., csütörtök

Megújuló energia és újrahasznosítás

Tréner: Balázs Mihály – tanár

Az ember által okozott globális felmelegedés veszélyezteti az ökoszisztémát és nagyon sok fajokat. Ugyanakkor közvetlenül érinti az embert is: az aszályok, árvizek és a szélsőséges időjárási események egyre több emberi áldozatokat is követelnek, és széles körben okoznak pusztítást az ökoszisztémában és az infrastruktúrában is.

Az utóbbi évtizedekben a felmelegedés jelentősen növekedett. Ezt elsősorban mi emberek okozzuk. De hogyan működik az üvegházhatás, miért változik a globális éghajlat és milyen hatással van ez ránk?

A nap során a gyerekek egyrészt megismerkednek azokkal a mozgalmakkal, kezdeményezésekkel, amelyek a klímaváltozásra hívják fel a figyelmet, ezáltal rálátást nyernek, hogy hol is tartunk globális szinten ezzel a problémával. Másrészt az alkalmazott gyakorlatok során megtapasztalják, hogy hogyan tudnak a saját környezetükben energiatakarékos életmódot folytatni. A tábor ideje alatt megújuló energiával működő rendszereket fognak megismerni és saját maguk készítenek gyógynövényszárító napkollektort, illetve megismerkednek a kartonbútorok készítésével is. Ezáltal jobban megértik és megtapasztalják, hogy a környezetbarát életmód nem beszűkíti az életmódjukat, hanem egy másfajta lehetőséget ajánl, azért hogy a jövő nemzedéknek is legyen élettere ezen a földön.

5. NAP – 2015. július 17., péntek

A természet ezer arca – fedezzük fel környezetünk élővilágát!

Tréner Demeter László – biológus

A biológiai sokféleség csökkenésének fő oka a növekvő globális erőforrás-felhasználás. Ezáltal a föld elvész, az ökoszisztémák egyre inkább feldarabolódnak és az élőhely minősége veszélybe kerül.

A gyors biológiai sokféleség csökkenése komoly probléma, amely nagyrészt az emberre vezethető vissza. A fajok kihalása is elsősorban az emberi beavatkozásra vezethető vissza. Élőhelyek, mint például az erdők – bolygón zöld tüdeje – veszélyben vannak.

Ezen a napon a gyerekek megismerkednek a biodiverzitás fogalmával és több témát érintve olyan ötleteket sajátíthatnak el, amely során létrehozhatnak saját otthoni vagy iskolai környezetükben olyan kis rendszereket, amelyek a biodiverzitás megőrzését segítik elő. A nap során olyan élőhelyeket ismernek meg, ahol különböző állat és növénycsoportok élnek, és olyan módszereket, egyszerű eszközöket, amelyek segítségével ezek megfigyelhetők, tanulmányozhatók. Ugyanakkor lehetőségük lesz megismerni néhány jellegzetes növény és állatcsoportot, amely által bővül a gyerekek fajismerete.

6. NAP – 2015. július 18., szombat

Körút a hulladék útja és helyi termelők ökolábnyoma

Ezen a napon két téma mentén szervezünk a gyerekeknek programot. Egyrészt meglátogatunk egy hulladék-feldolgozó üzemet, ahol szembesülünk azzal, hogy mennyi szemetet termelünk, és mi történik azzal, hogyan dolgozzák föl, mi lesz belőle.

Ugyanakkor a fogyasztói szokásokról is beszélünk, hiszen fenntarthatóan élni nem azt jelenti, hogy lemondunk az élvezetekről. Ellenkezőleg! A frissen készített, szezonális ételek nem csak a környezet kímélik, hanem jobb ízű és egészségesebb táplálkozást biztosítanak. Ha ruhát, vagy elektromos felszereléseket vásárolunk, érdemes odafigyelni, hogy milyen hatást gyakorolunk ezzel a környezetünkre. Még a kis változások a mindennapi életben is számottevően csökkenthetik az ökológiai lábnyomot, védik az erőforrásokat és pozitív példát mutatnak nemcsak a környezetünknek, de a jövőnknek is esélyt adnak.

7. NAP – 2015. július 19., vasárnap

Reggeli, táborbontás és hazatérés