Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 și
din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
-->

Hârtie

Hârtia se regăsește cu cea mai mare pondere în categoria deșeurilor. Colectarea selectivă și reciclarea hârtiei este un proces relativ simplu. Prin reciclarea unei tone de hârtie se economisește aproximativ 417 metri cubi de apă, 1700 kg de lemn, 717 kWh de energie și alte materiale.

Atenție! Hârtia și cartonul se colectează în recipientul albastru din insulele de colectare selectivă.  

Papír-hasznosítás roman