Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított projekt.
-->

POIM 2014-2020

Nagy Infrastruktúra Operatív Program (NIOP)

A Nagy Infrastruktúra Operatív Programot (NIOP) azzal a céllal dolgozták ki, hogy válaszoljon Románia fejlődési szükségleteire, amelyek a 2014-2020-as Partnerségi Egyezményben azonosíthatóak és a Közös Stratégiai Kerettel és az Európai Bizottság szolgáltatásainak Pozíciódokumentumával összhangban vannak. A NIOP stratégiája az Európa 2020 Stratégia felé irányul, összefüggésben a Nemzeti Reformprogrammal és az Ország-Specifikus Javaslattal, a tartós fejlődésre összpontosítva, amelyet egy olyan gazdaság promoválásával próbálunk megvalósítani, amely a csökkentett szénfogyasztáson alapszik, energiahatékonysági eszközök bevezetésével és a zöld energia promoválásával, valamint a környezetbarát szállítási módok promoválásával és az erőforrások hatékonyabb felhasználásával. A NIOP-ban megalapozott finanszírozási prioritások hozzájárulnak a Partnerségi Egyezmény általános céljának megvalósításához, oly módon, hogy direktben foglalkozik kettővel az öt fejlesztési kihívásból, amelyet nemzeti szinten azonosítottak: az Infrastruktúrával és az Erőforrásokkal.

A NIOP négy ágazatból finanszíroz tevékenységeket: szállítási infrastruktúra, környezetvédelem, klímaváltozási kockázatmenedzsment és alkalmazkodás, energia és energiahatékonyság, hozzájárulva az Unió Stratégiájához egy intelligens, tartós és integrációnak kedvező növekedés érdekében.

A NIOP egy kb. 11,8 md. Eurós keretösszeggel rendelkezik, amelyből:

 • 6,94 md. Euró a Kohéziós Alapokból
 • 2,48 md. Euró a Regionális Európai Fejlesztési Alapból
 • 2,46 md. Euró nemzeti hozzájárulásból származik.

 

A kitűzött célok elérésére a NIOP-ban 8 prioritási tengelyt hoztak létre.

3-as prioritási tengely – A környezeti infrastruktúra fejlesztése az erőforrások hatékony menedzsmentjének körülményei között

Kiutalt összeg – 2.892.443.785,00 Euro

Egyedi célok

3.1 A nem konform hulladéklerakók számának csökkentése és a hulladékok újrahasznosításra való előkészítési rátájának növelése Romániában

Akciók

 • Az integrált projektek, amelyek az integrált hulladékgazdálkodási rendszerek megszilárdítását és bővítését célozzák, a hulladékok hierarchiáját tiszteletben tartva (megelőzés, újrahasznosításra való előkészítés, újrahasznosítás, más értékesítési módszerek, beleértve a kezelését és megsemmisítését): a nem konform lerakók bezárása és rehabilitációja és új lerakók nyitása/bővítése, a szelektív gyűjtőrendszerek kivitelezése, átrakó- és értékesítési/kezelési berendezések építése, beleértve a komposzt-platformokat, az egyedi komposztálóegységeket és a mechanikai-biológiai kezelés állomásait, etc.
 • A kedvezményezettek intézményi kapacitásának megszilárdítása az integrált hulladékgazdálkodási rendszerek területén, mint az egyéni projektek része;
 • Egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer kivitelezése Bukarest municípium szintjén;
 • Támogatás a 2014-2020-as időszak és (esetenként) a 2020 utáni projektportfólió előkészítéséhez

 

Lehetséges kedvezményezettek

 • Közösségi Fejlesztési Társulások a Megyei Tanácsokon keresztül/ Bukarest municípium Polgármesteri Hivatala

 

Romániában a 2007-2013-as Környezeti ÁOP-ból 18 hulladékgazdálkodási projekt került be a szakaszosítási folyamatba, amely azt jelenti, hogy lehetőség van a Környezeti ÁOP-ból be nem fejezett hulladékgazdálkodási kapacitások továbbépítésére, NIOP-os finanszírozással. A szakaszosított projektek listáján szerepel az IHR Hargita projekt szakaszosítása is: OS 3.1 szakaszosított projektek listája.

A NIOP 2014-2020-ból finanszírozásra előirányzott projekt a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer nevű projekt II. része., amely célként tűzi ki a 2007-2013-as Környezeti ÁOP-ban elkezdett befektetések folytatását:

 • A csíkszeredai átrakóállomás kivitelezése (40.000 t/év kapacitással) (CL3-as és CL6-os munkálatos szerződések)
 • A korondi átrakóállomás befejezése (17.000 t/év kapacitással) (CL3-as munkálatos szerződés)
 • A csíkszeredai önkéntes szelektív hulladékgyűjtő központ kivitelezése (CL3-as és CL6-os munkálatos szerződések)
 • A korondi önkéntes szelektív hulladékgyűjtő központ befejezése (CL3-as munkálatos szerződés)
 • A bekötőutak kivitelezése és közművek biztosítása az Hargita megyei IHR projekt minden létesítményéhez (CL5-ös munkálatos szerződés).

 

A teljes aktualizált érték, amely ennek a szakaszosított projektnek a tárgya, az 9.360.960 € (beleértve a vissza nem térítendő értéket és az ÁFÁ-t is), amelyből a visszatérítendő érték 4.313.655 €.

A szakaszosított projekt előkészítésének folyamata a vége felé közeledik.