Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program és
a Kohéziós Alapból társfinanszírozott, a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósított projekt.
Date:November 10, 2017

„Az Újrahasznosítás Európai Társadalma –Hulladékgazdálkodás & Környezetvédelmi Engedélyek” konferencia, Gyulafehérvár

Az Újrahasznosítás Európai Társadalma –Hulladékgazdálkodás & Környezetvédelmi Engedélyek” címmel szervezett Regionális Konferenciát a 7-es Központi Régióban, Gyulafehérváron az Asociația Română de Mediu és az Asociația Planeta Verde, 2017. november 8.-án.

A hangzatos cím azt sejtette, hogy a Központi Régió (ahová Hargita megye is tartozik) hulladékgazdálkodási problémáiról, a szelektív gyűjtés fokozásának  stikáiról, különböző helyzetek megoldásáról, engedélyezési elvárásokról stb. fogunk beszélgetni.  Ezt tettük, de nem az elvárásainknak megfelelően.

A beszélgetéseken nem vettek részt olyan tisztségviselők, felelős személyek,  akik a feltett kérdésekre válaszolni tudtak volna, vagy legalább megígérjék, hogy továbbítják a döntéshozók felé a megoldásra váró problémák listáját.

Popa Iacob  a Fehér megyei Környezetvédelmi Őrség  felügyelője arról beszélt, hogy milyen problémákkal küszködnek. Felsorolta, hogy gond van:  – a szelektív gyűjtés hatékonyságával, – a Szolgáltatók komolyságával (kezdetben nagyon szakszerűen szervezik a gyűjtést, majd ahogy telik az idő, – pénzhiányra hivatkozva –   „lasă mai moale”), – a Szolgáltatóknak nincs megfelelő felszereltsége a szelektív gyűjtés megszervezésére,  – az eukonform lerakónak náluk sincs még Szolgáltatója, ezért a hulladékot Tg. Jiura és Cekendre hordják és ez sokba kerül,  – a bonyolult, és sok beruházást igénylő törvénykezés betartatásával,  – a tervezetlen, szakszerűtlen műtrágyahasználat talajszennyező hatásainak követésével és megakadályozásával, stb. Egy súlyos szennyezési forrás, az állati eredetű trágya nem kontrollált tárolása és az ebből következő folyóvíz-, altalajvíz- és levegőszennyezés következményeire hívta fel a figyelmet, rámutatva, hogy a jelenlegi  szabályozás hiányos, nem elég ahhoz, hogy ezen a területen rendet lehessen tenni.

Ismereteink szerint ezen a téren Hargita megyében is gondok lesznek, ha több ezer állatot tartó farmok fognak megjelenni. Sajnos nálunk még nincs ilyen. Fehér megyében több is van.

Gheorghe Damian  Maroscsüged (Ciugud) község polgármestere  (PSD) elmesélte azt, hogy hogyan oldotta meg a község „szemét” gondjait, még mielőtt a Fehér megyei SMID beindult  volna:

a) köztisztasági Szabályzatot fogadott el a Tanács,

b) kiszerződték a szolgáltatást,

c) a polgármester és az alpolgármester személyesen végigjárta a község minden házát és elbeszélgetett az emberekkel, elmondta nekik mit szeretne megvalósítani, hogy miért kell szelektíven gyűjteni a hulladékot,

d) a Szolgáltatóval betartatta a vállalt szerződés minden pontját,

e) a szabálysértőkkel szemben büntetéseket alkalmazott (a Környezetvédelmi Őrség felügyelője azt mondta, hogy az első büntetettek között szerepelt a saját édesapja).

f) az akcióba bevonta az iskolán keresztül a gyerekeket is, Eco Őrjárat-ot alakított a gyerekekből a témára érzékeny tanárok vezetésével

Zólya László A.  Egy 50 fotós, vetített képes előadással mutattam be a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási rendszert. Lásd a mellékelt bemutatót: SMID bemutató 2017. Beszéltünk a felmerült problémákról, a hulladék mennyiségről, a vegyes hulladékválogató-egység fontosságáról, a szállítási távolságokról. Kérdések érkeztek :  Miért Remetén a lerakó?  Miért maradt ki Székelyudvarhely?  Hogyan, miért nem sikerült a cekendi  – magántőkéből megépített –  eukonform lerakót integrálni a SMID –be, amikor egy ilyen helyzet Szeben megyében simán megoldható volt? Stb.

Dénes András  székelyudvarhelyi tanácsos  a cekendi lerakó körül kialakult helyzetet ismertette. Elmondta, hogy a mostani Önkormányzat nem ért egyet azzal, hogy a Szolgáltatójuk  több megyében termelt hulladékot fogad be a cekendi lerakóba, jelentősen csökkentve ezáltal a lerakó élettartamát. Az udvarhelyi tanács azon gondolkodik, hogy a Helyi rendőrséget bízza meg a gyűjtőszigetek ellenőrzésével és a szabálysértők megbírságolási jogával.

A jelen lévő civil szervezetek képviselői  ( Societatea ECOTIC, egy OTR és a Global Innovation Solutions) vetített képes előadásokban mutatták be tevékenységüket.

A bemutatott vetített képes előadások  nálam megtalálhatóak, és bárki érdeklődőnek szívesen rendelkezésére bocsátom. Elérhetőségem:  zolyalaszlo@hargitamegye.ro ,   0744-875950

A megyei Környezetvédő Hatóságok (APM) képviselői semmi érdemleges problémát nem dobtak fel megtárgyalásra. Mindenki panaszkodik a nehéz munkafeltételekre, a kötöttségekre,  a kevés létszámra, a pénzhiányra, saját tehetetlenségükre. A  felelősségelhárítást magas szinten művelik.

 

Zólya László A.                                                                          Szász Imre

Projektmenedzser                                                                   Szerződésfelelős

Minden vélemény számít!

*