Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program és
a Kohéziós Alapból társfinanszírozott, a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósított projekt.
Date:November 18, 2015

Befejeződött 5 szelektív hulladékudvar megépítése

Hargita megye integrált hulladékgazdálkodási projektjében, Szentegyháza után befejeződött a székelykeresztúri, a gyergyószentmiklósi, a balánbányai és a maroshévízi önkéntes lakossági szelektív hulladékudvarok megépítése is.

Az udvarok célja, hogy a lakosság számára lehetőséget biztosítson az újrahasznosítható hulladék díjmentes lerakására, azoknak a hulladékoknak amelyek a háztartásában, gazdaságban képződött, mint például a lakásfelújítás vagy átalakítás során maradt építkezési törmelék, elhasznált autógumik, kiselejtezett bútorok, textíliák, stb.

A veszélyes hulladékok (pl. elemek, akkumulátorok, festékek, stb.) elhelyezésére is lehetőséget teremtenek ezek az udvarok.

Fontos tudni, hogy ezekben az udvarokban tilos a biológiailag lebomló háztartási hulladék tárolása. Ellenben az ágnyesedéknek, a lehullt lombnak vagy a kertben összegyűlt kukoricaszárnak, stb. van kijelölt konténer az udvarokban.

Az önkéntes szelektívgyűjtő udvarok megépítése, rendelkezésre bocsájtása egy újszerű dolog Hargita megyében. Mostanáig nem léteztek megyénkben hasonló nagykapacitású felügyelt gyűjtőudvarok. Így ennek a projektnek köszönhetően újabb lehetőség kínálkozik a szelektíven gyűjtött hulladék ellenőrzött, ideiglenes tárolására és elszállítására.

A 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított, Hargita megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere című projekt áfa nélküli értéke mintegy 164 millió lej. Ennek 70,5 százalékát uniós forrásokból, 14,2 százalékát kormányalapokból, 15,3 százalékát pedig a megyei tanács saját költségvetéséből finanszírozzák.

Elkeszult a kereszturi udvar

Udvar2 2015-11-03_14-20-04

Minden vélemény számít!

*