Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program és
a Kohéziós Alapból társfinanszírozott, a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósított projekt.
Date:October 03, 2017

“Hulladékokból Energia – Energia a Környezetnek” konferencia

2017. szeptember 28.-án Isán Magda ADI ügyvezető igazgatónővel részt vettünk egy bukaresti országos konferencián, amelynek a témája: „Hulladékokból Energia – Energia a Környezetnek”

A rendezvényen 33 megye képviseltette magát  hulladékos ADI vagy megyei tanács szinten. Jelen voltak polgármesterek is. Ezenkívül civil szervezetek, OTR-k, hulladékgazdálkodási termékeket gyártók és beszállítók is képviseltették magukat.

A konferencián a Miniszter asszony nem tudott részt venni.

Jelen volt  Viorel Toma  az ANPM (Agentia Națională de Protecția Mediului) elnöke,  Alexa Petru Bogdan az ANRSC elnöke, Alina Nistorescu a  Környezetvédelmi Minisztérium Hulladékgazdálkodási Igazgatóságának igazgatója.

A beszélgetések két téma köré csoportosultak:

1.A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Terv (NHT) . Ezt a témát kíváncsian vártuk, mert kíváncsiak voltunk, hogy az elmúlt hónapok során a  NHT-t  ért  írott és íratlan kritikák milyen hatást fejtettek ki erre a nagyon fontos dokumentumra, ami máskülönben közvitán volt a múlt hónapokban. A válasz lehengerlő volt, mert azt mondta Nistorescu asszony, hogy azon gondolkodnak, hogy esetleg az égetőkhöz történő szállítástól eltekintenek.  Az az ígéret hangzott el, hogy 2017 november végéig lesz egy új NHT, ami majd figyelembe veszi a beérkezett javaslatokat. A NHT kapcsán több kérdés felmerült: Pl.

a. A Neamț-i kolléga arra kérte a minisztérium képviselőjét, hogy térjenek vissza arra a döntésükre, hogy ellenzik  azt, hogy a POS-ból megépített  hulladékgazdálkodási ciklusra, fluxusra, jobbító, kiegészítő beruházásokat lehessen ráépíteni (pl. vegyes hulladékválogató, RDF gyártóegység, különböző hőbontásos tehnológiát használó energiatermelő egységek, stb.)

b. A Hunyad megyei kolléga arra kérte a minisztérium képviselőjét, hogy a fent említett lehetőségek legyenek belefoglalva a NHT-be.

c. Isán Magda, ADI SIMD HR: A NHT-t ki kellene egészíteni több hőbontásos tehnológia felsorolásával. Semmiképpen nem szabad 3 tehnológiára korlátozni ezt a lehetőséget, mint ahogy azt a teszik ebben a dokumentumban.

d. Zólya L.: A POS-ból megvalósított hulladékgazdálkodási fluxus nem teszi lehetővé a célszámok elérését 2020-ig. Ezért minél előbb  tudnunk kell, hogy kiegészíthetők-e a megépített hulladékgazdálkodási ciklusok!!!  Végül is a cél a minél kevesebb lerakás. A vegyesválogatók fontosságát  hoztam fel példának, amire  Nistorescu asszony válasza az volt, hogy a hulladék keletkezésének helyén kell fokozni a hulladékválogatást, szorgalmazni a szelektív gyűjtést, nem vegyes hulladékválogatókban gondolkodni. („selectarea trebuie rezolvată la sursa”)

e. Nichita asszony a Fundația Mileniului III. alapítvány képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a hulladékgazdálkodási beruházások megvalósítására kibocsátott Környezet-védelmi engedélyek  szövegei nagyon heterogének. Egyesek szigorúbb előírásokat tartalmaznak, mások engedékenyebbek. Ezt valahogy egységesíteni kellene.

Ahhoz, hogy valamilyen új termelőfluxust ráépíthessünk a már megépített hulladékfeldolgozó vonalunkra, először a környezetvédelmi engedély ilyen irányú módosítását kell kérni.

f. A Grup Industrial Supercom képviselője (egy volt államtitkár és volt ausztráliai nagykövet) azzal a kérdéssel fordult a minisztériumok képviselőihez, hogy nem kellene-e Romániában hulladékgazdálkodási téren SZÜKSÉGÁLLAPOTOT bevezetni???   A hatóságok képviselőinek válasza határozott  NEM

 2.A hulladékok energetikai felhasználása. RDF (hulladékból nyert fűtőanyag) gyártás.

A SMID-ek olyan elv alapján voltak megtervezve  (valamikor 2010 magasságában), ami jó teljesítménynek tartotta az 50%-os újrahasznosítást és az 50%-os lerakást.  Azóta a tehnológia sokat változott, és egyre több olyan  hulladékfeldolgozási módszer jelenik meg, amely a hulladék akár 80%-nak is a feldolgozását ígéri. Ennek a szempontnak megfelelően kell módosítani az ország hulladék-gazdálkodási tervét és stratégiáját. Ezekre a lehetőségekre a hulladékgazdálkodással foglalkozó megyei szakemberek  is ráébredtek és ezért egyre többen szorgalmazzák és tesznek lépéseket a hulladék „otthontartására” és megyén belőli feldolgozására, értékesítésére. Erre a dologra a FADI is ráébredt, és ezért egy olyan beszélgetéssorozatot indított el a különböző minisztériumok képviselőivel (lásd meghívottak), aminek az kellene a finalitása legyen, hogy a hulladék egy bizonyos kezelési fázison túl (szelektálás, szárítás, esetleg dúsítás) átminősíthető  legyen hulladékból  tüzelőanyaggá.

Ez a folyamat elkezdődött. Az országban már több helyen történik  tüzelőanyag gyártás hulladékból. Potenciális felhasználók a CET-ek  (nagyvárosi távhőszolgáltatók) és a cementgyárak, fémkohászat.  A gyártás lényege az, hogy  a tüzelőanyag fűtőértéke minél magasabb legyen. Jelenleg  a Romániában gyártott RDF fűtőértéke 2800 – 3200 kkal/kg. Jászvárosban a CET készül arra, hogy RDF gyártó tehnológiába invesztáljon. Ezen vállalkozás mögött a VEOLIA nemzetközi cég áll, amelynek  már jó tapasztalata van ezen a téren.

Oana Dicu asszony , a cementgyártók nevében felhívta a figyelmet, hogy növelni kell az RDF-ek fűtőértékét, mert ha az alacsony, a cementgyáraknak nem éri meg átvenni ezt a terméket, mert ennek a használata nagyon komoly beruházást igényel a gyárak  részéről  labor-  és füstszűrő berendezések vásárlására. A beszélgetésekből az is kiderült, hogy csak ott érdemes RDF gyártásba kezdeni, ahol kevesebb mint 100 km-es körzetben van felhasználási lehetőség, ugyanis a 100 km fölötti szállítás már nem gazdaságossá teszi az RDF-et.

Az általunk dédelgetett  hőbontásos tehnológiával  előállított  ásványiolaj és villamosenergia  valamint hőenergia termelésről senki sem beszélt.

A beszélgetés végén még szó esett arról, hogy amennyiben nem sikerül a következő években a 25-, 35-, 45%-os  újrahasznosítási arányokat elérni, a különbözetre 2019-től a többletlerakási taxát az AFM-nek ki kell fizetni. Azt nem pontosították, hogy ki fizet, a polgár-e vagy az önkormányzat.

 

Zólya László A.

—–

A konferencia programja a következő volt:

CONFERINȚA NAȚIONALĂ

“Deșeuri pentru Energie – Energie pentru Mediu“

28-29 septembrie 2017

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) si Revista Infomediu Europa in parteneriat cu Asociația IRIS TERRA GREEN, și Asociatia BRAINSTORMING avand ca invitați reprezentanții Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Ministerului Mediului, Ministerului Energiei, Asociației Române de Management al Deseurilor (ARMD), Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Asociatia ECO-ROMANIA, si Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) vă invită să participati la CONFERINȚA NAȚIONALA “Deseuri pentru Energie – Energie pentru Mediu“ eveniment dedicat dezbaterilor interinstitutionale cu privire la atingerea tintelor regionale si nationale in vederea crearii premiselor unei cresteri economice sustenabile ,in conditii de siguranta si utilizare eficienta a resurselor naturale.Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România:

– Prezentarea propunerilor FADI si UNCJR pentru Planul National de Gestionare a Deseurilor

– Solutii tehnice in managementul integrat al deseurilor – Folosirea RDF in procesul de producere a energiei in CET-uri

– Stadiul implementarii proiectelor de management integrat al deseurilor fazate

– Tehnologii de tratare mecanico-biologica a deseurilor municipale (TMB)

– Solutii practice privind implementarea operationala a viitoarelor proiecte SMID

– Finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru dezvoltarea locală şi regionala

– Organizarea fluxurilor de colectare a deseurilor periculoase din deseurile municipale (BAT si DEEE)

 

PROGRAM*

28 septembrie 2017

9:00-09.30 Wellcome coffee, Înscrierea participanților

09.30–10.00 Cuvânt de deschidere

Grațiela Leocadia GAVRILESCU – Viceprim-ministru, Ministerul Mediului

Iulian–Robert TUDORACHE – Secretar de Stat, Ministerul Energiei

Virgil Alin CHIRILĂ** – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene(MDRAPFE)

Alexa Petru BOGDAN – Președinte, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice(ANRSC)

Oana ARAT** – Director General Adjunct, AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Gabriel MOICEANU – Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară(FADI)

Moderator Stere CREȚU – Redactor șef Infomediu Europa

Modul I – 10.00 – 13.00

Situatia actuala in Managementul deseurilor

10.00 – 10.30Gabriel MOICEANU, Presedinte – FADI

– Prezentarea propunerilor FADI si UNCJR pentru Planul National de Gestionare a Deseurilor

10.30 – 11.00 – Discutii pe marginea materialului prezentat

11.00 – 11.15 Oana ARAT – Director General Adjunct, AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE – Stadiul implementarii proiectelor de management integrat al deseurilor fazate

11.15 –11.45-Discutii pe marginea materialului prezentat

11.45-12.00 – Coffe break

12.00 – 12.15 – Cosmin TEODORU, Director General Ministerul Mediului

– Cornel BREZUICA, Presedinte Administratia Fondului pentru Mediu

– Solutii practice privind implementarea operationala a viitoarelor proiecte  SMID

12.15 – 12.30 – Discutii pe marginea materialului prezentat

12 :30-12 :45 Octavian POPESCU, Director, AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE Solutii privind completarea si dezvoltarea infrastructurii existente prin finanţări din fonduri europene şi de la bugetul de stat si parteneriate publice-private

12 :45-13 :00 – Discutii pe marginea materialului prezentat

12:30-14:00 –Masa de prânz

Modul II

– Solutii tehnice in managementul integrat al deseurilor – 14.00 – 16.30

14.00 – 14.30 – Reprezentant CET

-Solutii tehnice in managementul integrat al deseurilor – Folosirea RDF in procesul de producere a energiei in CET-uri

14.30 – 14.45 – Discutii pe marginea materialului prezentat

14.45 – 15.15 – Reprezentant Companie

-Tehnologii de tratare mecanico-biologica a deseurilor municipale (TMB)

15.15 – 15.30 – Discutii pe marginea materialului prezentat

15.30 – 16.00 – Reprezentant OTR

-Organizarea fluxurilor de colectare a deseurilor periculoase din deseurile municipale (BAT si DEEE)

16.00 – 16.15 – Discutii pe marginea materialului prezentat

16.15 – 16.30 – Concluzii

 

29 septembrie 2017 – Modul III – 09:30-12:00

09.30 – 12.00 – Stadiul implementarii proiectului national ECOATITUDINE

Grupuri de lucru pentru rezolvarea problemelor exceptionale intampinate la nivelul judetelor(unde participa reprezentanti UIP, reprezentanti AM-POS MEDIU si reprezentanti din comisia tehnica FADI)

Evenimente si proiecte complementare, Centralizarea problemelor de interes general ale membrilor ADI

Acceptarea de noi membri in componenta F.A.D.I.- Adunarea Generala F.A.D.I.

Minden vélemény számít!

*