Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program és
a Kohéziós Alapból társfinanszírozott, a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósított projekt.
Date:October 20, 2017

Munkalátogatás a Fogaras városi SALCO SERV RT. köztisztasági szolgáltatásokat végző részvénytársaságnál

A 2017. október 18.-i munkalátogatást az EcoCsík-os kollégák  szervezték, a  RECYCLING beszállító cég eladási igazgatójának, Hora Cornel úrnak a kezdeményezésére, azért, hogy  meggyőződjenek arról, hogy  egy  ɸ=80 mm-es lyukméretű  forgórosta hogyan és mennyivel tudja csökkenteni a lerakásra szánt hulladékmennyiséget.

SALCO SERV 1

A  SALCO SERV RT. Fogaras város tulajdonában lévő  önkormányzati cég amely  kb. 40-45 000 embert szolgál ki. Tehát összemérhető az EcoCsíkkal, és az egyik Ecocsík-os kolléga megjegyzése szerint  ”Pont olyan szegények, mint  az EcoCsík.”

Az év elején, amikor életbe lépett a 196/2013-as számú kormányrendelet, amely a 80 lej/t plusz lerakási díj befizetésére  – a Környezetvédelmi Alapba –  kötelezte a Szolgáltatókat, valamint az olthévízi cementgyár is kifogásokat emelt a vegyes hulladék égetése miatt, Fogaras Önkormányzata úgy döntött, hogy megvásárol egy ilyen rostát. A döntés jónak bizonyult, mert a lerakásra szánt háztartási hulladék kb. 40%-át sikerül kiválasztani ennek az eszköznek a segítségével. Ez a beruházás egyelőre megoldja az előállt pénzügyi problémát, mert most már a Cementgyár minden probléma nélkül – a brassói lerakó lerakási áránál kevesebb pénzért –  befogadja a fogarasi kirostált hulladékot, ennek 40-50%-át.  Ez a kirostált, Φ ≥ 80 mm frakció nagyon sok műanyagot, papírt és egyéb éghető anyagot tartalmaz. A fogarasiaknak előnyös a földrajzi helyzetük, közel (38 km) vannak a cementgyárhoz, így a szállítási költségek nem olyan nagyok. De tekintettel arra, hogy nincs tömörítő állomásuk, ez a költség sem elhanyagolható.

SALCO SERV 2

A maradék frakciót – teljesen törvénytelen módon – a volt NITRAMONIA vegyipari óriásvállalat egyik szegletében – betonozott platformokon és a puszta földön is, halmokban tárolják. Ezeknek a hulladékhegyeknek nincs megoldva a csurgalék összegyűjtése és elszállítása.  Az az elgondolásuk, hogy miután szárad  egy kicsit a kirostált hulladék, újra átrostálják, így csökkentve a végleges  lerakásra szánt mennyiséget.

SALCO SERV 3

A látogatást követő beszélgetésen Dragoș Bârsă, a cég új vezérigazgatója elmondta, hogy egyelőre azért nem terveznek nagyobb beruházást a városi önkormányzatnál a cégben, mert Brassó megye most készíti a Megyei Hulladékgazdálkodási Projektjét, amit a POIM-ból kívánnak megvalósítani. Tekintettel arra, hogy Fogaras város polgármestere az ADI elnöke, nagy reményeket fűznek a megyei tervhez.

Pár szóban elmondtam a SMID-el kapcsolatos tapasztalatainkat, észrevételeinket. Beszélgettünk a lerakóbezárásokról is.

Az EcoCsík-os kollégáknak is nagyon tetszett az, amit láttak. Pál Tamás igazgató úr is meggyőződött arról, hogy a forgórosták alkalmazása lényegesen lecsökkenti a végleges lerakásra szánt hulladékmennyiséget.

A Pro Recycling cég eladási igazgatójával folytatott beszélgetésből kiderült, hogy ez a beszállító cég is –természetesen  és  azonnal – számunkra is hajlandó megoldási javaslatokat tenni a Remetei CMID forgórostákkal történő kiegészítéséről.

Számomra egyértelmű  és ebben nem vagyok egyedül, mert egyre több megye hulladékos szakemberei szorgalmazzák ennek a vegyes hulladékválogató vonalnak a beszerzését (Fogaras is erre példa), hogy  a SMID projekt sikeréhez szükség van erre a kiegészítésre.

Örvendetes dolog, hogy ezt a felismerést a központi hatóságok is kezdik elfogadni. Az a Környezetvédelmi Jelentés, amit az Elnök úr a múlt héten küldött át tanulmányozásra, már több helyen beszél arról  – és ezt leírják !!!- , hogy a SMID-ek a megvalósított formában nem elégségesek,

Această alternativă (0) NU asigură îndeplinirea principalelor obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor municipale. Astfel rata de pregătire pentru reutilizare și reciclare ar fi în anul 2025 circa 16% (față de ținta de 50%), rata de reciclare a deșeurilor de ambalaje ar fi 44% în anul 2025 (față de 65% obiectivul propus), obiectivul de reducere la depozitare a deșeurilor biodegradabile municipale nu ar fi îndeplinit nici în anul 2020 și nici în anul 2025, iar obiectivul privind tratarea întregii cantități de deșeuri înaintea depozitării nu va fi îndeplinit. (Raport Mediu pentru PNGD 2017, cap. 7.2.1 pg.119 )

hanem bővítésre szorulnak. A dokumentum a továbbiakban fel is sorolja a szükséges bővítéseket  még két alternatíva formájában. Íme az egyik:

7.2.2 Alternativa 1

Alternativa 1 cuprinde, pe lângă investițiile existente (cuprinse în Alternativa 0=SMID) și următoarele investiții noi:

  • Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile;
  • Extinderea capacităților de sortare;
  • Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor;
  • Realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi;
  • Realizarea de instalații de digestie anaerobă;
  • Instalații TMB cu biouscare pentru tratarea deșeurilor reziduale. Combustibilul solid rezultat în urma tratării (SRF) va fi valorificat energetic, în principal, în fabricile de ciment;
  • Închiderea depozitelor neconforme, construirea de capacități noi de depozitare și închiderea celulelor care au epuizat capacitatea.
  • Astfel, instalațiile noi propuse în cadrul Alternativei 1 cuprind:
  • Instalații de tratare mecano-biologică cu biouscare în 26 județe. Capacitatea totală estimată a instalațiilor este de 1.146.000 tone/an. Pentru restul județelor, tratarea deșeurilor reziduale se va realiza în instalațiile de tratare mecanobiologică cu biostabilizare existente.

 

De erről majd később még értekezek.

 

Zólya László A.

Minden vélemény számít!

*