Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.
Date:July 18, 2019

Puncte de colectare selectivă

Trebuie să reciclăm cât mai mult din deșeurile generate

În cadrul proiectului de mare anvergură denumit Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Harghita, precum și în cadrul serviciului public de salubrizare  care va fi implementat ulterior, se pune mare accent pe colectarea selectivă a deșeurilor. Discutăm cu László A. Zólya, managerul de proiect din partea Consiliului Județean Harghita.

– Una din prioritățile acestui proiect este reciclarea deșeurilor. Ce se poate spune despre acest aspect? 

– Statisticile europene arată faptul că aproximativ 50 la sută din deșeurile menajere pot fi reciclate, 25-30 la sută dintre ele sunt biodegradabile, deci pot fi compostate, și numai reziduul trebuie să fie depozitat definitiv. Sau dacă luăm în considerare tehnologiile dezvoltate de incinerare  al deșeurilor, există posibilitatea transformării reziduului în energie termică. Acestea sunt motivele pentru care în cadrul proiectului de mare anvergură denumit Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Harghita, precum și în cadrul serviciului public de salubrizare  care va fi implementat ulterior, se pune mare accent pe colectarea selectivă a deșeurilor generate. Se face asta din două motive importante: în primul rând se pune accent pe vânzarea în cantități cât mai mari a deșeurilor reciclabile, vânzări care pot fi o sursă importantă de venituri pentru operatorii viitori. Totodată este foarte important să putem recicla un procent cât mai mare din cantitatea de deșeuri colectate de la populație, reducând astfel semnificativ cantitatea de deșeuri depozitate final la Remetea.

-Cum va funcționa sistemul de colectare selectivă a deșeurilor?

-În cadrul sistemului public de salubrizare  vom avea trei modalități diferite de a colecta în mod  selectiv deșeurile generate. Aceste modalități vor fi create prin implementarea proiectului despre care vorbim. Se vor crea insule (puncte) de colectare  în orașe și in comune, se construiesc centre de colectare selectiva a deșeurilor prin aport voluntar, și se vor distribui populației containere sau  saci pentru colectare selectivă a deșeurilor reciclabile.

-Ce rol joacă în acest proiect populația?

-Rolul populației este unul foarte important, întrucât primul pas în colectarea selectivă a deșeurilor se face în gospodăriile individuale. Locuitorii care au înțeles importanța acestui aspect sortează  deșeul în cel puțin trei sau patru tipuri  diferite: hârtie și carton, plastic, metal, sticla si deseuri biodegradabile (resturi alimentare, legume si fructe reziduuri, etc.). Și astfel fiecare contribuie chiar de la început la diminuarea cantității de deșeuri care ajunge la depozitul final.

-Cum este alcătuit sistemul de gestionare a deșeurilor reciclabile?

-În primul rând vom avea așa numite insule (puncte) de colectarea a deșeurilor reciclabile. Acestea sunt punctele de precolectare care vor fi înființate de către primării sau operatorii  regionali. Containerele pentru aceste insule vor fi asigurate de către Consiliul Județean prin proiectul despre care discutăm. Avem echipament suficient pentru înființarea unui număr de 114 de astfel de insule, care vor fi plasate în orașele și comunele din județul Harghita.

Destinația acestor insule este de a asigura locuitorilor din zonele urbane posibilitatea colectării selective a deșeurilor generate. Aceste insule vor fi amenajate în spații publice și vor avea amplasate pe niște suprafețe betonate trei containere în formă de clopoțel (igloo-uri): unul galben de 2.5 mpentru deșeuri plastice și metalice, unul albastru, tot de 2.5 m3 pentru hârtie și carton, și unul verde de  1.5 m3 pentru sticlă.
De asemenea, în proiect este inclusă și construcția centrelor pentru colectarea deșeurilor prin aport voluntar. Acestea vor fi niște puncte de colectare în care populația poate transporta și depozita gratuit cantități mai mari de deșeuri reciclabile. Este important să subliniem faptul că în cadrul acestor locații va fi interzisa stocarea deșeurilor biodegradabile.

-Cum vor arăta aceste centre?

Aici vorbim de niște depozite de aproximativ 700-850 m2 , cu suprafețe betonate. În aceste locații vor fi amplasate 10 containere metalice de diferite volume (5, 6, 12 și 24 de metri cubi) pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri reciclabile, printre acestea numărându-se și deșeurile electronice, cele periculoase precum bateriile, vopsele, lacuri, uleiuri uzate, medicamente expirate.

Administrarea (golirea periodică) a acestor containere, precum și menținerea curățeniei în cadrul centrelor  în cauză va intra în sarcina companiei care va asigura serviciile publice de salubrizare. Menirea acestor centre  este eliminarea suprataxelor pe care ar trebui să le plătească populația pentru colectarea unor cantități mai mari de deșeuri reciclabile.

-Unde vor fi amplasate?

-Evident, aceste centre  pot funcționa numai în zonele cu o populație îndeajuns de mare. În județul Harghita vom avea astfel de centre  în Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Cristuru Secuiesc, Toplița, Bălan și Vlăhița, iar în cazul comunelor  vom avea unul la Corund și unul în cadrul stației de sortare  deja existent de la Sânsimion.

-Să exemplificăm puțin: cine poate transporta deșeuri reciclabile în aceste depozite?

Aceste facilități vor fi disponibile pentru oricine care înțelege importanța colectării selective a deșeurilor și care respectă regulile impuse de operatori. Trebuie menționat faptul că societățile comerciale nu vor putea utiliza aceste depozite. Ele trebuie să încheie contracte separate cu operatorii, deoarece conform legilor în vigoare nu au dreptul să depoziteze gratis deșeurile reciclabile pe care le produc.

-Experințele în domeniul reciclării din județul Harghita nu sunt tocmai pozitive. Cum pot fi determinați oamenii să folosească cu bună știință aceste depozite?

 Aveți dreptate în această privință. În regiunea noastră, dar și în toată țara numai de câțiva ani funcționează sistemele de colectare selectivă a deșeurilor. Cred că acesta este motivul pentru care procentul de reciclare al deșeurilor generate pe țară abia ajunge la 3 la sută. Există însă și excepții, de care trebuie să fim mândri. În judetul nostru de pildă avem astfel de exemple. Dacă nu mă înșel, operatorul  regional de salubritate Eco-Csík Srl. acum câteva zile a anunțat prin intermediul presei faptul că în zona Ciucului procentul reciclării a atins 15 la sută din deșeul generat  de populație, și va ajunge la 18 la sută. Potrivit cunoștințelor mele un alt operator  din județ a atins media de 10 la sută în acest caz. Aceste date arată faptul că oamenilor din judet le pasă de mediul lor înconjurător, prin urmare se folosesc de posibilitățile colectării selective a  deșeurilor. Desigur până la rata de reciclare de 50 la sută e cale lungă. Tocmai de aceea operatorii  regionali de servicii, autoritățile locale și județene, precum și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita trebuie să continue campania de conștientizare a populației pentru a determina cât mai multe persoane să colecteze selectiv deșeurile generate.

Lasă un răspuns

*