Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított projekt.
-->

A projektről

HARGITA MEGYE INTEGRÁLT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERE

006_egyes ko_szentes zagon

Hargita Megye Tanácsa 2013 októberében egy olyan projekt finanszírozási szerződését írta alá, amely az általa irányított térség egészének hulladékgazdálkodási menedzsmentjét hivatott újraszervezni.

A projekt értéke
A projekt áfa nélküli értéke megközelítőleg 164 millió lej, aminek:
• 70,5 százaléka uniós forrásokból,
• 14,2 százaléka pedig kormányalapokból származik,
• a fennmaradó 15,3 százalékot a megyei tanács saját költségvetéséből finanszírozza.
A projekt révén a megye teljes hulladékgazdálkodási rendszere újraszerveződik.

A projekt célja
• az európai uniós követelményeknek megfelelő, korszerű, hatékony és fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer megszervezése, kiépítése és működtetése,
• az Európai Unió előírásainak nem megfelelő városi hulladéklerakók felszámolása és/vagy bezárása,
• a tárolt hulladékmennyiség csökkentése,
• az értékesített és újrahasznosított hulladékmennyiség növelése.

A projekt megvalósítása során:
• 8 darab, régi, környezetvédelmi szempontból elavult, nem EU-konform lerakót felszámolnak és/vagy bezárnak a következő helyszíneken: Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Tusnádfürdő, Balánbánya, Borszék, Szentegyháza, Székelykeresztúr.
• Az azokban összegyűlt hulladékot (megközelítőleg 100 ezer m³) Székelykeresztúrról, Szentegyházáról, Tusnádfürdőről és Balánbányáról áthelyezik a csíkszeredai korszerűsített, szigetelt aljzatú lerakóba. Ezt a korszerűsített lerakót felülről is szigetelik, elvezetve belőle a csurgalékvizet és az ott képződő biogázakat, majd földelik, és felületét gyepesítik.
• A másik négy régi lerakó (a borszéki, a maroshévízi, a gyergyószentmiklósi illetve a csíkszeredai) helyben marad, a hulladék összetolása, illetve tömörítése után a lerakók felületét szigetelik, földelik, majd gyepesítik.
• Nyolc helyszínen (Maroshévízen, Gyergyószentmiklóson, Balánbányán, Csíkszeredában, Csíkszentsimonban, Szentegyházán, Székelykeresztúron, Korondon) önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvarokat építenek, a szükséges bekötőutakkal és közműrendszerekkel együtt.
• Csíkszeredában és Korondon átrakó (tömörítő) állomásokat építenek.
• Az Európai Unió követelményeinek megfelelő hulladékgazdálkodási központot építenek Gyergyóremetén, amely magába foglalja a hulladéklerakót, a hulladékválogatót és a komposztálóállomást is.
• A településeken színes (kék, zöld, sárga) hulladékgyűjtő edényeket helyeznek ki, hogy minden lakós ide dobhassa a külön gyűjtött papírt, műanyagot, fémet és üveget.

A projekt megvalósítása a következő szerződések sikeres kivitelezésétől függ:
1) A csíkszeredai és a korondi átrakó (tömörítő) állomások, valamint nyolc önkéntes, szelektív hulladékgyűjtő udvar megtervezése és megépítése:
– A leszerződött érték: 24 260 000 lej + áfa
– Kivitelező: SC NILITEN Construcții SRL, Bukarest

2) A nem EU-konform régi hulladéklerakók bezárásának megtervezése és végrehajtása:
– A leszerződött érték: 21 465 089,39 lej + áfa
– Kivitelező: SC SECVISION Business Solutions SRL, Bukarest (együttműködésben a Hidroconstrucția SA és az Engineering 2B SRL céggel)

3) A gyergyóremetei EU-konform végleges hulladéklerakó első cellájának megépítése:
– A leszerződött érték: 24 720 000 lej + áfa
– Kivitelező: a Hidroconstrucția SA által vezetett cégtársulás, együttműködésben a SC SECVISION Business Solutions SRL

4) A gyergyóremetei szelektív hulladékválogató, valamint a komposztáló állomás megtervezése, a munkálatok kivitelezése.
– A leszerződött érték: 33.498.092 lej + áfa
– Kivitelező: a SC SECVISION Business Solutions SRL által vezetett cégtársulás együttműködésben a Hidroconstrucția SA céggel

5) A gyergyóremetei hulladéklerakóhoz, az átrakó állomásokhoz és a szelektív hulladékgyűjtő udvarokhoz vezető utak és közművek megtervezése, megépítése.
– A szerződés tervezett értéke: 13 330 600 lej + áfa, nem elszámolható költségek

6) Szelektív hulladékgyűjtő felszerelések, egyéni komposztáló edények, céljárművek, medvebiztos konténerek beszerzése.
– A szerződés tervezett értéke: 20 252 603 lej + áfa

7) A projektmegvalósító iroda eszközállományának beszerzése.
– A leszerződött érték: 43 108 lej + áfa
– Beszállító: SC Promotion SRL

8) A Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere című pályázat műszaki-gazdasági dokumentációjának elkészítése, a kohéziós alapok lehívásához szükséges dokumentumok összeállítása.
– A leszerződött érték: 2 755 615 lej + áfa
– Kivitelező: SC ENVIRO Quality SRL, Kolozsvár

9) A Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere című pályázat projektmenedzsmentjének segítése és a kivitelezési munkálatok műszaki felügyelete.
– A leszerződött érték: 1 898 040 lej + áfa
– Kivitelező: LUCA WAY SRL & ROMINFO CONSULTANȚĂ ȘI STATISTICĂ SRL cégtársulás, Bukarest

10) A lakosság tájékoztatási és öntudatosítási kampánya.
– A leszerződött érték: 1 601 399,45 lej + áfa
– Kivitelező: SC SMART Integration SRL társulásban a SC Publi Media Business SRL, az AAM Management Information Consulting Private Company Limited by Shares és az AAM Management Information Consulting SRL cégekkel

11) A pályázat átvilágítási (auditálási) szerződése.
– A leszerződött érték: 42 160,00 lej + áfa
– Kivitelező: SC AGENȚIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL SRL.