Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.
-->

Prezentarea proiectului

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Harghita

006_egyes-ko_szentes-zagon

Consiliul Județean Harghita a semnat în octombrie 2013 contractul de finanțare pentru proiectul de management integrat al deşeurilor în Judeţul Harghita. Prin acest proiect se va reconstrui total managementul deșeurilor, de la colectarea deșeurilor gospodărești la depozitarea finală.

Valoarea proiectului

Valoarea proiectului este de 164 milioane de lei, fără TVA, din care:

 • 70,5% provin din surse UE,
 • 14,2% din finanțare de la guvern,
 • 15,3% din finanțare proprie.

Scopul proiectului

 • organizarea, construirea și operarea unui sistem de gestionare a deșeurilor modern, sustenabil,
 • desființarea și/sau închiderea depozitelor care nu corespund reglementărilor europene,
 • diminuarea volumului de deșeuri și, în același timp, și costurile de colectare, transport și depozitare ale acestora,
 • creșterea cantității deșeurilor valorificate și/sau reciclate.

Pe perioada implementării proiectului:

 • Se vor desființa și/sau vor fi închise 8 depozite vechi necorespunzătoare iar deșeurile depozitate în ele (aproximativ 10 000 m³) vor fi transportate din Cristuru Secuiesc, Vlăhița, Tușnad Băi și Bălan în depozitul din Ciuc.
 • După transport, depozitul va fi izolat și în partea superioară, apa și biogazele vor fi colectate, iar partea superioară va fi înierbată.
 • Celelalte patru depozite (din Borsec, Toplița, Gheorgheni și Miercurea Ciuc) după compactarea deșeurilor vor fi izolate și înierbate.
 • În alte 8 localități (Toplița, Gheorgheni, Bălan, Miercurea Ciuc, Sânsimion, Vlăhița, Cristuru Secuiesc, Corund) vor fi construite depozite pentru colectarea deșeurilor prin aport voluntar, împreună cu drumurile de acces și sistemele de infrastructură.
 • Se vor construi stații de transfer în Miercurea Ciuc și în Corund.
 • La Remetea va fi construită prima celulă a depozitului conform, și în același locație va fi înființată o stație de sortare și de compostare.
 • Ca locuitorii să poată colecta selectiv hârtia, plasticul, metalul și sticla, vor fi plasate depozite colorate (albastru, verde, galben) pentru depozitarea acestora.

Punerea în aplicare a proiectului depinde de executarea cu succes a următoarelor contracte:

 • Proiectarea și execuția stațiilor de transfer din Miercurea Ciuc, Corund și cele 8 centre de colectare:
 • Valoarea contractată: 24.260.000 ron + tva
 • Executant: SC NILITEN Construcții SRL, București
 • Proiectarea și execuția închiderii depozitelor neconforme existente (6 depozite):
 • Valoarea contractată: 21.465.089,39 ron + tva
 • Executant: SC SECVISION Business Solutions SRL, București, împreună cu firmele Hidroconstrucția SA și Engineering 2B SRL
 • Deschiderea primei celule a depozitului conform din Remetea:
 • Valoarea contractată: 24.720.000 ron + tva
 • Executant: Hidroconstrucția SA împreună cu SC SECVISION Business Solutions SRL
 • Proiectarea și execuția stației de sortare și de compostare din Remetea:
 • Valoarea estimată a contractului: 33.498.092 ron + tva
 • Executant: SC SECVISION Business Solutions SRL împreună cu Hidroconstrucția SA
 • Proiectarea și execuția drumurilor de acces pentru centrul de management al deșeurilor Remetea, stațiile de transfer, centrele de colectare selectivă:
 • Valoarea estimată a contractului: 13.330.600 ron + tva, costuri neeligibile
 • Furnizarea echipamentelor de colectare selectivă a deșeurilor, a containerelor pentru compostare individuală și achiziționarea vehiculelor:
 • Valoarea estimată a contractului: 20.252.603 ron + tva
 • Furnizare dotări pentru Unitatea de Implementare a Proiectului:
 • Valoarea contractată: 43.108 ron + tva
 • Furnizor: SC Promotion SRL
 • Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice necesare depunerii unei aplicații de finanțare pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Harghita:
 • Valoarea contractată: 2.755.615 ron + tva
 • Prestator: SC ENVIRO Quality SRL, Cluj Napoca
 • Asistență tehnică și supervizarea lucrărilor de construcții – Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Harghita (project management, supervizare, expert achiziții):
 • Valoarea contractată: 1.898.040 ron + tva
 • Prestator: LUCA WAY SRL & ROMINFO CONSULTANȚĂ ȘI STATISTICĂ SRL, București
 • Campania de informare și conștientizare a publicului:
 • Valoarea contractată: 1.601.399,45 ron + tva
 • Prestator: SC SMART Integration SRL împreună cu firmele SC Publi Media Business SRL, AAM Management Information Consulting Private Company Limited by Shares și AAM Management Information Consulting SRL