Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 și
din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
-->

Sânsimion

CENTRU DE COLECTARE SEPARATĂ A DEŞEURILOR SÂNSIMION

Topografie actuală

Centrul de colectare separată a deşeurilor va fi amplasat în cadrul staţiei de sortare existente.

Alte informaţii

În cadrul lucrărilor aferente centrului de colectare separată a deşeurilor din localitatea Sânsimion, pentru operaţiile administrative se va utiliza personalul staţiei de sortare. De asemenea, amplasarea containerelor de colectare separată a deşeurilor se va face pe suprafeţele deja existente, nefiind necesară realizarea altor lucrări în afara celor aferente procurării şi instalării containerelor.