Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 și
din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
-->

Articole de specialitate

Managementul deșeurilor la nivel european în Județul Harghita

 Care este rolul stațiilor de transfer a deșeurilor construite în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Harghita (SMID)?, De ce este atât de importantă construirea acestor facilități? – discutăm cu László Zólya, managerul de proiect din partea Consiliului Județean Harghita.  

 Cine aude de stații de transfer a deșeurilor, se gândește, din prima, la gunoi și la miros neplăcut. Care este diferanța între o  stație de transfer construită prin respectarea normelor UE și o groapă de gunoi?

 -Sistemele moderne de gestionare a deseurilor sunt foarte diferite față de gropile de gunoi convenționale cunoscute până acum. Un sistem de gestionare a deșeurilor bine pus la punct presupune o funcționare armonioasă între diferitele faze de lucru, începând de la colectare, la valorificare, compactare  și până la depozitarea finală a deșeurilor.

În opinia mea prin acest sistem modern de gestionare a deșeurilor dacă  funcționează  conform standardelor în vigoare, nu poate exista miros neplăcut și nici deșeuri împrăștiate pe câmpuri sau în alte locuri. Prin stațiile de transfer deșeurile  nu sunt  împrăștiate, deoarece sunt  colectate în mod regulat  în containere speciale sau în insulele (puncte) de colectare amenajate în spații publice. Nu există miros deoarece operatorul regional  transportă aceste deșeuri în mod regulamentar de la stațiile de tranfer spre depozitul final, lăsând astfel curățenie la punctele de colectare. În cadrul acestor stații de transfer funcționează niște sisteme de presare (compactare), prin care deșeurile menajere sunt comprimate în containere închise ermetic, cu pereți groși, făcând astfel ca transportul deșeurilor la  depozitul final să fie cât mai economic.

Trebuie menționat faptul că aceste stații de transfer sunt suprafețe de lucru moderne.  Condițiile procesului de lucru sunt bune și se desfășoare în spații betonate, cu sistem de iluminare exterioară și interioară în clădirile aferente, existând apă și sistem de canalizare a apei menajere. Există totodată reguli stricte în legătură cu curățarea suprafețelor de lucru, a containerelor și a vehiculelor de transport. Pe scurt, sunt îndeplinite toate condiţiile ca aceste stații să fie curate, ordonate, atractive și fără miros neplăcut.

Cum funcționează aceste stații de transfer, care este structura lor, care este modul de procesare a deșeurilor?

Dacă am folosi denumirea de „stație de transfer”  în loc de „stație de compactare”, atunci am înțelege  ideea de bază prin care funcționează aceste stații.  Prin urmare, procesul este următorul: deșeurile colectate de la populație sunt transportate cu mașini de gunoi la aceste stații, unde sunt turnate în sistemul de compactare. Acesta comprimă 5-6 m3 de deșeu menajer într-un volum de 1 m3, împingându-l într-un container care are volumul de 16/24 m3.  Acest lucru înseamnă că o cantitate aproximativă de 80-90/130-140 m3 de deșeuri menajere poate fi compactată în acest recipient de 16/24 m3, care apoi este transportată la Remetea pentru depozitarea finală.

Trebuie spus faptul că în containerul unui transportator obișnuit încap numai  în jur de 10 m3 de deșeuri. Dar noi, în cadrul acectui proiect, prin compactare, ajungem în situația în care nu ne vor trebui, de pildă, 13 transpoarte de deșeuri pe zi la Remetea, ci ne ajunge unul singur. Dacă avem în vedere toate acestea,  atunci vom înțelege de ce sunt atât de importante aceste stații de transfer și cum vom putea ajunge în situația în care transportul acestor deșeuri să fie cât mai economic.

De menționat faptul că tot acest sistem de compactare este instalat într-o clădire acoperită  întocmai pentru a reduce zgomotul și a preveni răspândirea mirosului neplăcut.

Aceste stații sunt construite pe două niveluri. La nivelul superior vehiculul de transport ajunge print-un drum betonat și după ce a fost verificat și măsurat își descarcă conținutul în presă, fără să fie nevoie de intervenția personalului. După această manevră,  în caz de nevoie mașina de gunoi este spălată și poate pleca din stație.

La nivelul inferior containerele de 16/24 m3 sunt împinse printr-un sistem de șină în sistemul de compactare. Odată ce containerul  este plin, este depus pe platforma vehiculului transportator. După care  încărcătura este cântărită, sunt eliberate documentele de însoțire și vehiculul pleacă spre depozitul final  din Remetea. Este foarte important: pot părăsi stația numai acele vehicule care au fost curățate.

 Care sunt efectele asupra mediului înconjurător?

-Se poate declara faptul că efectul negativ a unei astfel de stații asupra mediului înconjurător este minim și stațiile de transfer construite în județul Harghita prin acest proiect respectă pe deplin standardele și cerințele legale naționale și europene. Majoritatea locuitorilor din județ nu cunoaște fucționarea unei astfel de stație de transfer/de compactare. De aceea oamenii sunt predispuși să creadă lucruri neadevărate, să dea crezare unor informații false. Neavând  o bază de comparație,  cei mai mulți își imaginează că aceste facilități vor fi ca gropile de gunoi neconforme, nearanjate și cu mirosuri neplăcute. De aceea am atras aceste fonduri europene din care construim un sistem modern de management întegrat al deșeurilor în județul nostru.

În cazul stațiilor de compactare construite în cadrul acestui proiect nu va fi miros neplăcut, deoarece deșeurile nu sunt depozitate în cadrul acestor stații, după compactare fiind transportate la Remetea. Cum am mai menționat, nu va fi nici zgomot, deoarece tot acest sistem de compactare este instalat într-o clădire acoperită iar vehiculele circulă pe un drum construit din beton, care poate fi curățat cu ușurință. În cadrul fiecărei stații vom avea instalat un bazin de colectare a levigatului, care este transportat la stația de preepurare  din Remetea.

Deasemenea apele pluviale provenite din zonele în care au acces autovehicule, vor fi colectate separat şi preepurate prin construirea unui separator de ulei şi de nisip înainte de a fi evacuate in viroaga necadastrată din apropiere.

Stațiile de transfer sunt înconjurate cu spații verzi și pot fi înconjurate cu gard viu.

Menționez faptul că aceste stații de compactare au fost poziționate în funcție de împărțirea microregională a județului, astfe: una este construită pentru zona Ciucului (Miercurea Ciuc, Ciucul de Jos, Ghimeș, Vlăhița, zona Homorod), având o capacitate anuală de 40 de mii de tone de deșeuri compactate și alta pentru zona Odorheiului (Cristuru Secuiesc, Praid, Lupeni, Atid, Simonești, Avrămești, Secuieni, Mugeni, Porumbeni Mari, Dârjiu, Ulieș, Feliceni, Satu Mare, Brădești, Dealu, Zetea și Căpâlnița), având o capacitate anuală de 17 de mii de tone de deșeuri compactate. Pentru zona Gheorghenului nu a fost necesară construirea unei asftel de facilități, având în vedere că acolo se află depozitul principal. S-a mai avut în vedere ca stațiile să fie la aceeași distanță de depozitul principal, precum și cantitatea de deșeuri colectate să fie consistentă. Astfel, stația din Miercurea Ciuc deservește aproximativ 110 000 de locuitori, iar cea din Corund în jur de 67 000 de oameni.

Trebuie să reciclăm cât mai mult din deșeurile generate

În cadrul proiectului de mare anvergură denumit Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Harghita, precum și în cadrul serviciului public de salubrizare  care va fi implementat ulterior, se pune mare accent pe colectarea selectivă a deșeurilor. Discutăm cu László A. Zólya, managerul de proiect din partea Consiliului Județean Harghita.

– Una din prioritățile acestui proiect este reciclarea deșeurilor. Ce se poate spune despre acest aspect? 

– Statisticile europene arată faptul că aproximativ 50 la sută din deșeurile menajere pot fi reciclate, 25-30 la sută dintre ele sunt biodegradabile, deci pot fi compostate, și numai reziduul trebuie să fie depozitat definitiv. Sau dacă luăm în considerare tehnologiile dezvoltate de incinerare  al deșeurilor, există posibilitatea transformării reziduului în energie termică. Acestea sunt motivele pentru care în cadrul proiectului de mare anvergură denumit Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Harghita, precum și în cadrul serviciului public de salubrizare  care va fi implementat ulterior, se pune mare accent pe colectarea selectivă a deșeurilor generate. Se face asta din două motive importante: în primul rând se pune accent pe vânzarea în cantități cât mai mari a deșeurilor reciclabile, vânzări care pot fi o sursă importantă de venituri pentru operatorii viitori. Totodată este foarte important să putem recicla un procent cât mai mare din cantitatea de deșeuri colectate de la populație, reducând astfel semnificativ cantitatea de deșeuri depozitate final la Remetea.

-Cum va funcționa sistemul de colectare selectivă a deșeurilor?

-În cadrul sistemului public de salubrizare  vom avea trei modalități diferite de a colecta în mod  selectiv deșeurile generate. Aceste modalități vor fi create prin implementarea proiectului despre care vorbim. Se vor crea insule (puncte) de colectare  în orașe și in comune, se construiesc centre de colectare selectiva a deșeurilor prin aport voluntar, și se vor distribui populației containere sau  saci pentru colectare selectivă a deșeurilor reciclabile.

-Ce rol joacă în acest proiect populația?

-Rolul populației este unul foarte important, întrucât primul pas în colectarea selectivă a deșeurilor se face în gospodăriile individuale. Locuitorii care au înțeles importanța acestui aspect sortează  deșeul în cel puțin trei sau patru tipuri  diferite: hârtie și carton, plastic, metal, sticla si deseuri biodegradabile (resturi alimentare, legume si fructe reziduuri, etc.). Și astfel fiecare contribuie chiar de la început la diminuarea cantității de deșeuri care ajunge la depozitul final.

-Cum este alcătuit sistemul de gestionare a deșeurilor reciclabile?

-În primul rând vom avea așa numite insule (puncte) de colectarea a deșeurilor reciclabile. Acestea sunt punctele de precolectare care vor fi înființate de către primării sau operatorii  regionali. Containerele pentru aceste insule vor fi asigurate de către Consiliul Județean prin proiectul despre care discutăm. Avem echipament suficient pentru înființarea unui număr de 114 de astfel de insule, care vor fi plasate în orașele și comunele din județul Harghita.

Destinația acestor insule este de a asigura locuitorilor din zonele urbane posibilitatea colectării selective a deșeurilor generate. Aceste insule vor fi amenajate în spații publice și vor avea amplasate pe niște suprafețe betonate trei containere în formă de clopoțel (igloo-uri): unul galben de 2.5 mpentru deșeuri plastice și metalice, unul albastru, tot de 2.5 m3 pentru hârtie și carton, și unul verde de  1.5 m3 pentru sticlă.
De asemenea, în proiect este inclusă și construcția centrelor pentru colectarea deșeurilor prin aport voluntar. Acestea vor fi niște puncte de colectare în care populația poate transporta și depozita gratuit cantități mai mari de deșeuri reciclabile. Este important să subliniem faptul că în cadrul acestor locații va fi interzisa stocarea deșeurilor biodegradabile.

-Cum vor arăta aceste centre?

Aici vorbim de niște depozite de aproximativ 700-850 m2 , cu suprafețe betonate. În aceste locații vor fi amplasate 10 containere metalice de diferite volume (5, 6, 12 și 24 de metri cubi) pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri reciclabile, printre acestea numărându-se și deșeurile electronice, cele periculoase precum bateriile, vopsele, lacuri, uleiuri uzate, medicamente expirate.

Administrarea (golirea periodică) a acestor containere, precum și menținerea curățeniei în cadrul centrelor  în cauză va intra în sarcina companiei care va asigura serviciile publice de salubrizare. Menirea acestor centre  este eliminarea suprataxelor pe care ar trebui să le plătească populația pentru colectarea unor cantități mai mari de deșeuri reciclabile.

-Unde vor fi amplasate?

-Evident, aceste centre  pot funcționa numai în zonele cu o populație îndeajuns de mare. În județul Harghita vom avea astfel de centre  în Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Cristuru Secuiesc, Toplița, Bălan și Vlăhița, iar în cazul comunelor  vom avea unul la Corund și unul în cadrul stației de sortare  deja existent de la Sânsimion.

-Să exemplificăm puțin: cine poate transporta deșeuri reciclabile în aceste depozite?

Aceste facilități vor fi disponibile pentru oricine care înțelege importanța colectării selective a deșeurilor și care respectă regulile impuse de operatori. Trebuie menționat faptul că societățile comerciale nu vor putea utiliza aceste depozite. Ele trebuie să încheie contracte separate cu operatorii, deoarece conform legilor în vigoare nu au dreptul să depoziteze gratis deșeurile reciclabile pe care le produc.

-Experințele în domeniul reciclării din județul Harghita nu sunt tocmai pozitive. Cum pot fi determinați oamenii să folosească cu bună știință aceste depozite?

 Aveți dreptate în această privință. În regiunea noastră, dar și în toată țara numai de câțiva ani funcționează sistemele de colectare selectivă a deșeurilor. Cred că acesta este motivul pentru care procentul de reciclare al deșeurilor generate pe țară abia ajunge la 3 la sută. Există însă și excepții, de care trebuie să fim mândri. În judetul nostru de pildă avem astfel de exemple. Dacă nu mă înșel, operatorul  regional de salubritate Eco-Csík Srl. acum câteva zile a anunțat prin intermediul presei faptul că în zona Ciucului procentul reciclării a atins 15 la sută din deșeul generat  de populație, și va ajunge la 18 la sută. Potrivit cunoștințelor mele un alt operator  din județ a atins media de 10 la sută în acest caz. Aceste date arată faptul că oamenilor din judet le pasă de mediul lor înconjurător, prin urmare se folosesc de posibilitățile colectării selective a  deșeurilor. Desigur până la rata de reciclare de 50 la sută e cale lungă. Tocmai de aceea operatorii  regionali de servicii, autoritățile locale și județene, precum și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita trebuie să continue campania de conștientizare a populației pentru a determina cât mai multe persoane să colecteze selectiv deșeurile generate.