Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.
-->

Cristuru Secuiesc

CENTRU DE COLECTARE SEPARATĂ A DEŞEURILOR CRISTURU SECUIESC

Topografie actuală

Amplasamentul este situat in vestul judeţului Harghita, în localitatea Cristuru Secuiesc, pe strada Kordabereg FN, lângă depozitul de deşeuri neconform, care urmează să fie închis şi recultivat. Terenul se află la limita intravilanului, suprafaţa terenului este de 3000 mp.

Acces pe amplasament

Drumul de acces există, dar necesită reabilitare.