Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.
-->

Colectare selectivă

În categoria deșeurilor produse în urma activităților gospodărești se află materialele de ambalat: hârtie, metal, plastic, sticlă. O mare parte din aceste materiale se poate recicla prin colectarea selectivă a acestora. Colectarea selectivă a deșeurilor, reciclarea și depozitarea materialelor nereciclabile și eliminarea acestora sunt etape importante care au ca scop protejarea mediul și a resurselor naturale.

Gestionarea deșeurilor reciclabile

Scopul managementului modern al deșeurilor este de a introduce colectarea selectivă și de a o promova în rândul cetăţenilor. Materialele degradabile pot fi compostate, metalele, plasticul, deșeurile din hârtie și sticlă pot fi reciclate, iar materialele nereciclabile pot fi depuse în depozite conforme.
Atenție! La colectarea deșeurilor din plastic și hârtie trebuie să avem grijă să nu punem materiale contaminate în recipient. De exemplu, paharele de iaurt sau sticlele de lapte trebuie curățate înainte de colectarea selectivă.

Gestionarea deșeurilor

Administrarea deșeurilor menajere

Colectarea deșeurilor menajere se realizează în toate zonele locuite. Aceast serviciu este efectuat de firme specializate de colectare a deșeurilor, care le transportă după un program prestabilit.
Procedeul colectării depinde de specificațiile zonei (case cu curte, cartiere etc.). Pentru o eficiență crescută se pot aplică mai multe metode simultan.

Metodele de colectare sunt:
1.insule (puncte) de colectare selectivă amenajate în spații publice;
2.depozite pentru colectare deșeuri;
3.colectarea deșeurilor periculoase.

1. Insule (puncte) de colectare selectivă amenajate în spații publice
Instalarea insulelor de colectare selectivă este determinată în principal de structura zonei. De regulă, recipientele se află în apropiere de spații publice, zone rezidențiale, unități comerciale sau supermarket-uri.
Atenție! În recipientele punctelor de colectare se depun numai deșeuri reciclabile.

2. Depozite pentru colectare deșeuri
În depozitele de deșeuri se pot colecta:
-deșeuri biodegradabile din grădini;
-plastic de diferite tipuri (PET);
-deșeuri verzi și lemn;
-deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE);
-hârtie, cartoane;
-textile;
-deșeuri metalice;
-sticle;
-deșeuri rezultate după demolări;
-anvelope, cauciuc;
-deșeuri periculoase.
Atenție! Funcționarea și utilizarea depozitelor de deșeuri vor fi prezentate prin materiale informative.

3. Colectarea deșeurilor periculoase
Colectarea deșeurilor periculoase este o metodă complementară a colectării selective, prin care un personal calificat colectează deșeurile periculoase produse în gospodării (de exemplu: medicamente, baterii, acumulatoare, ulei de gătit etc.). Locuitorii vor fi informați despre data, locul și tipul materialelor colectate prin materiale informative.
Atenție! Deșeurile periculoase trebuie colectate separat!
Atenție! Deșeurile periculoase trebuie depozitate doar pe termen scurt, administrarea acestora fiind realizată de firme autorizate!

Frecvența golirii recipientelor depinde de tipul, saturația și necesitățile de colectare selectivă ale locuitorilor. Culoarea, inscripția sau imaginile de pe containere informează despre tipurile de deșeu care se pot depune în aceste recipiente:
• în cele galbene se pot depune metale și plastic,
• în cele albastre hârtie și carton,
• iar în recipientele verzi se colectează sticla.
Atenție! În punctele permanente de colectare din județul Harghita numărul insulelor de colectare variază între două, trei și patru containere!